bostadsfinansiering, sätt att skaffa kapital till bostäder och bostadsbyggande. Investeringar i bostäder kräver stora kapitalinsatser som i de flesta fall ger avkastning först på lång sikt. Sådana investeringar finansieras i huvudsak med lån, och möjligheten att få långsiktiga krediter är därför av avgörande betydelse för bostadsbyggandet. Bostäder har samtidigt lång

(50 av 355 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Den första offentliga åtgärden för att säkra tillgången på krediter till bostadsbyggandet i Sverige gjordes 1904. Då infördes den statliga egnahemslånefonden för att förbättra bostadsförhållandena på landsbygden. Betydligt tidigare gjordes insatser för att ordna finansieringen av bostadsbyggande i städerna.

På 1860-talet bildades

(42 av 299 ord)

Bostadspolitiska mål

Statsmakterna har prioriterat anskaffandet av kapital till bostadsbyggande också på andra sätt än genom statliga bostadslån. Från krigsslutet och fram till 1980-talet satte de bostadspolitiska målen sin prägel på hela kreditpolitiken. Bostadsinstituten har finansierat sin verksamhet främst genom att ge ut obligationer, och

(43 av 302 ord)

Medverkande

  • Bo Bengtsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bostadsfinansiering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bostadsfinansiering