bostadsmarknad, sammanfattande benämning på de marknader där bostäder efterfrågas. Bostadsmarknaden sönderfaller i dels en beståndsmarknad, där befintliga bostäder utbjuds till försäljning och uthyrning, dels en flödesmarknad, där byggherrar tillhandahåller nybyggda bostadshus till konsumenter och bostadsförvaltare.

Bostadsmarknaden kan även delas in efter form av ägande

(44 av 308 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bostadsbeståndet

Enligt uppskattningar från Statistiska centralbyrån (SCB) uppgick antalet bostäder i Sverige 31 december 2019 till 4 978 239, varav 42 procent i småhus, 51 procent i flerbostadshus, 5 procent i specialbostäder samt 2 procent i övriga boendeformer. Som specialbostäder räknas framför allt bostäder för äldre/funktionshindrade eller studenter.

I flerbostadshus var 31 december 2019 hyresrätt den vanligaste upplåtelseformen med

(58 av 394 ord)

Bostadsbyggande

Medan marknaden för befintliga bostäder är en konsumentmarknad där efterfrågan kommer från enskilda hushåll är beställarna på marknaden för bostadsbyggande i stor utsträckning professionella byggherrar, till exempel allmännyttiga bostadsföretag, kooperativa organisationer och privata företag, vilka sluter entreprenadavtal med projektörer och byggföretag (jämför entreprenad). På marknaden för småhusbyggande är beställaren ibland dock ett enskilt hushåll.

Bostadsbeståndet vid en tidpunkt är resultatet av många års bostadsbyggande. Även

(65 av 451 ord)

Medverkande

  • Bo Bengtsson
  • K A Stefan Svensson

Litteraturanvisning

Litt.:
Bostadsmarknaden under 1990-talet, Långtidsutredningen 1990, bil. 15 (1989);
Bostadsmarknaden på 2000-talet, utgiven av SNS (1997);
M. Bladh, Bostadsförsörjningen 1945–1985 (1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bostadsmarknad. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bostadsmarknad