bostadsmarknad, sammanfattande benämning på de marknader där bostäder efterfrågas. Bostadsmarknaden sönderfaller i dels en beståndsmarknad, där befintliga bostäder utbjuds till försäljning och uthyrning, dels en flödesmarknad, där byggherrar tillhandahåller nybyggda bostadshus till konsumenter och bostadsförvaltare.

Bostadsmarknaden kan även delas in efter form av ägande

(44 av 308 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bostadsbeståndet

Sverige har ett stort bostadsbestånd i förhållande till befolkningen. Det motsvarade 2008 ca 486 lägenheter per 1 000 invånare, vilket kan jämföras med 456 i Danmark (2005), 503 i Finland (2004), 477 i Tyskland (2004), 513 i Frankrike, 422 i Nederländerna (2004) och 430 i Storbritannien (2000).

Den genomsnittliga bostadsytan i Sverige är 91,8 m2 (2003), att jämföra med t.ex. 113,1 m2 i Danmark (2005), 77,0 i Finland (2002), 89,7 i Tyskland och Frankrike (2002),

(75 av 542 ord)

Bostadsbyggande

Medan marknaden för befintliga bostäder är en konsumentmarknad där efterfrågan kommer från enskilda hushåll är beställarna på marknaden för bostadsbyggande i stor utsträckning professionella byggherrar, t.ex. allmännyttiga bostadsföretag, kooperativa organisationer och privata företag, vilka sluter entreprenadavtal med projektörer och byggföretag (jämför entreprenad). På marknaden för småhusbyggande är beställaren ibland dock ett enskilt hushåll.

Bostadsbeståndet vid en tidpunkt är resultatet av många års bostadsbyggande. Även mindre förändringar i efterfrågan på bostäder kan

(71 av 505 ord)

Medverkande

  • Bo Bengtsson
  • K A Stefan Svensson

Litteraturanvisning

Litt.:
Bostadsmarknaden under 1990-talet, Långtidsutredningen 1990, bil. 15 ( 1989);
Bostadsmarknaden på 2000-talet, utgiven av SNS ( 1997);
M. Bladh, Bostadsförsörjningen 1945–1985 ( 1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bostadsmarknad. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bostadsmarknad