bostadspolitik, offentliga åtgärder med inriktning på bostadsförsörjning och boendeförhållanden. Statens och kommunens engagemang i bostadsfrågan har motiverats med boendets grundläggande betydelse för välfärden. Bostadspolitiken skiljer sig från andra delar av

(30 av 208 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historia

Det offentliga har sedan lång tid tillbaka indirekt styrt bostadsbyggandet genom stadsplaner, brandstadgor och lokala byggnadsordningar. Länge betraktades dock bostadsförsörjningen som en angelägenhet för privat affärsverksamhet, trots att industrialiseringen och inflyttningen till städerna under senare delen av 1800-talet medförde allvarlig bostadsnöd. De tidiga kommunala initiativ som förekom hade också karaktären av ren nödhjälp. Kring sekelskiftet 1900 ökade dock det offentliga engagemanget i bostadsfrågan med bl.a. Centralförbundet för socialt arbete (CSA) som pådrivare. Statliga egnahemslån infördes 1904 i syfte att hålla

(80 av 587 ord)

Mål och medel

Målen för svensk bostadspolitik har formulerats som att ”hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader”. Politikens inriktning på hela bostadsmarknaden innebär bl.a. att inga särskilda kategorier av bostäder reserverats för mindre bemedlade hushåll, vilket är fallet i många andra länder. Den generella bostadspolitiken har också tolkats som att boendesegregation bör undvikas, dvs. att bostadsområdena inte bör

(66 av 468 ord)

Partierna och bostadspolitiken

Även om den generella bostadspolitiken i huvudsak utformades av socialdemokratin mötte den inte något starkt motstånd fån oppositionen – åtminstone Bondeförbundet/Centern och Folkpartiet stödde ofta regeringsförslagen. Exempelvis kunde införandet av generella subventioner 1974 beslutas i tämligen stor enighet.

(38 av 265 ord)

Medverkande

  • Bo Bengtsson

Litteraturanvisning

Systemskifte i bostadspolitiken?, Boinstitutets årsbok 1999;
B. Bengtsson, Bostaden – välfärdsstatens marknadsvara ( 1995);
T. Strömberg, ”Historien om bostadsmarknadens politisering: Socialdemokraterna och bostadsfrågan”, Socialdemokratins samhälle: SAP och Sverige under 100 år ( 1988).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bostadspolitik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bostadspolitik