Fram till 1990 kännetecknades Brasiliens ekonomi av en starkt statsstimulerad utveckling, och landet kallades ibland för världens största kapitalistiska planekonomi. Denna statsledda kapitalism tog sig främst uttryck i kraftiga investeringar i infrastruktur (vägar, kraftverk) och tung basindustri, medan

(38 av 268 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Brasilien är en av världens största jordbruksnationer. Sysselsättningens andel har sjunkit snabbt under senare decennier, men utvecklingsgraden varierar kraftigt inom landet. Den odlade jorden utgör 6 procent av landytan och återfinns främst längst kusten och utmed Amazonflodens nedre lopp. Brasilien

(40 av 281 ord)

Skogsbruk

Omkring hälften av Brasiliens yta är skogklädd. Skogsröjning har gamla anor i Brasilien. Fram till 1700 hade det smala skogsbältet

(20 av 142 ord)

Fiske

Fisket är en av de mest underutvecklade näringsgrenarna i Brasilien. Fisk är visserligen den viktigaste

(15 av 105 ord)

Mineral

Brasilien är mycket rikt på mineral. Stora avstånd och höga transportkostnader har emellertid verkat hämmande på utvinningen av dessa resurser. Visserligen står gruvsektorn för bara 2 procent av BNP, men

(30 av 203 ord)

Energi

Energibehoven i Brasilien tillgodoses till mer än 90 procent av vattenenergi, till 4 procent av olja, till 2 procent av kol och till 1 procent av kärnkraft. Råoljereserverna beräknas till mer än 12 miljarder fat. Bara

(36 av 223 ord)

Industri

Brasilien är den viktigaste industrinationen i Sydamerika. Tillverkningsindustrin svarar för drygt 20 procent av BNP

(15 av 103 ord)

Utrikeshandel

Brasiliens tidigare stora handelsöverskott byttes under 1990-talet i underskott, främst beroende på importliberalisering och

(14 av 100 ord)

Turism och gastronomi

Turismen har ökat från 1,6 miljoner ankommande turister 1993 till 6,6 miljoner 2016, och utlandsturismen ger landet årligen drygt 5 miljarder US dollar i inkomster. Turisterna kommer främst från övriga Latinamerika, USA, Tyskland och Italien. Brasiliens storlek och variationen i klimat, landskap och kulturtraditioner gör att landet uppvisar en stor mängd olika turistmål.

Ett besök i Brasilien börjar oftast i Rio de Janeiro. Arkitektoniskt är stadens centrum sevärt med barockkyrkor och palats, men än intressantare är stadens enastående läge: utsikten

(80 av 655 ord)

Medverkande

  • Anders Jönsson
  • Dag Retsö
  • Gunnar Alexandersson
  • Johan Schmidt
  • Martin Jonsson
  • Tove Janson Borglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brasilien/näringsliv