brev (senlatin breʹve, bildat till latin breʹvis ’kort’, vilket ingått i förbindelser med substantiv som epistola, litterae, scriptum), skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat. I det nutida Sverige är ett brev normalt en försändelse som befordras av Posten. Sedan 1981 befordras även de tidigare försändelseslagen postkort (förut kallat brevkort) och korsband (trycksaker, affärshandlingar och varuprov) mot brevporto.

Som brev kan alla försändelser skickas som väger högst 2 kg och som

(72 av 504 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

I Postverkets första tryckta brevtaxa (1643) avsågs med brev skrivna meddelanden eller ”andra små saker”. Dessa brev fick väga högst 48 lod,

(22 av 151 ord)

Brevets historia

Från de främreorientaliska fornkulturerna har vi i behåll inte minst de brevarkiv med diplomatisk, ekonomisk och annan korrespondens som

(19 av 135 ord)

Originella brev

Brev i form av snören med förgreningar och systematiskt placerade knutar användes av kineserna för mer än 3 000 år sedan. Samma metod

(23 av 152 ord)

Brevet i Sverige

När Ansgar lämnade Sverige efter sin första resa hit, medförde han ett brev från kung Björn till kejsar Ludvig den fromme, skrivet med bokstäver ”vanformade efter detta folks sed”, dvs. i runskrift. Detta är ett exempel på kyrkans män som befordrare av brev under medeltiden. Den rikt förgrenade katolska kyrkans kontakter möjliggjorde en brevbefordran även åt utomstående. Man talar därför om en organiserad ”klosterpost”. På samma sätt utnyttjades studenternas resor mellan hemorten och olika universitet för ”universitetspost”, i synnerhet i

(80 av 652 ord)

Brevet som litteratur

Som uttryck för mänsklig erfarenhet och reflexion var brevet redan hos romarna en viktig litterär genre. Ciceros stora korrespondens spelade långt fram i tiden, t.ex. för Erasmus Rotterdamus, en förebildlig roll. Det lärda eller litterärt inspirerade brevet var ännu frampå 1700-talet ofta avfattat på latin. I de så småningom framväxande

(50 av 355 ord)

Medverkande

  • Birgitta Fritz
  • Staffan Björck
  • Sven Carlin

Litteraturanvisning

T. Frenz, Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit ( 1986);
K. Hagberg (utgivare), Svenska brev ( 1942);
S. Hansson, Svensk brevskrivning: Teori och tillämpning ( 1988);
K. Hjern (utgivare), Kära Du ( 1968);
H. Roll, Hans Brask: Latinsk korrespondens 1523 ( 1973);
H. Schück, Rikets brev och register: Arkivbildande, kansliväsen och tradition inom den medeltida svenska statsmakten ( 1976);
G. Utterström, Fem skrivare: Metta Ivarsdotters brev till Svante Nilsson ( 1968).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, brev. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brev