brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse. Enligt regeringsformen (RF) har endast riksdagen kompetens att i lag ge föreskrifter om brott och rättsverkan av brott. Riksdagen kan dock i begränsad omfattning delegera till regeringen att i förordning utfärda straffbestämmelser. Framgår inte annat av bemyndigandet får regeringen då inte föreskriva annan rättsverkan än böter.

Den centrala författningen rörande brott är brottsbalken (BrB). I BrB är främst den traditionella, grövre brottsligheten reglerad. Lagstiftningen utanför

(81 av 1084 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Det kriminologiska brottsbegreppet

Det kriminologiska brottsbegreppet har ingen given definition, utan innebörden varierar med den metod som används för att mäta brottsligheten hos individer, grupper eller samhällen. Så används inom kriminologin inte bara juridiskt orienterade källor, t.ex.

(34 av 236 ord)

Medverkande

  • Hanns von Hofer
  • Henrik Tham
  • Nils Jareborg
  • Ulf Arvidsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, brott. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brott