brottmekanik är läran om hur fasta material brister, främst sådana som

(11 av 54 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Brottyper

I brottmekaniken behandlas brott som uppstår genom tillväxt av sprickor. Sådan tillväxt kan ske genom olika mekanismer. Utmattningstillväxt (se utmattning) uppkommer i konstruktioner som utsätts för upprepade belastningar. Tillväxten kan vara mindre än 0,1 μm per belastning. I roterande maskindelar eller snabbt vibrerande delar av en konstruktion kan denna tillväxt ändå

(51 av 361 ord)

Lite brotteorihistoria

Historiskt sett startades de teoretiska studierna av villkoren för brott av A.A. Griffith på 1920-talet. Han undersökte brott i tunna glasstavar och ställde upp ett s.k. energivillkor för tillväxt av en spricka. Detta sätt att se på brott

(38 av 265 ord)

Brottmekaniska frågeställningar

Med hjälp av brottmekaniken kan man besvara frågor av följande typ:

– Hur stor spricka tål konstruktionen i de

(19 av 135 ord)

Provningsmetoder

För att kunna tillämpa brottmekaniken i praktiken krävs alltså att man kan bestämma om sprickor finns i konstruktionen och även mäta hur stora dessa är. Det måste ske utan att konstruktionen sönderdelas. Därför används oförstörande provningsmetoder. Exempel på sådana är röntgenprovning, ultraljudsprovning och magnetpulverprovning. Metoderna är

(46 av 324 ord)

Brottmekanikteori

Teoretiskt bygger den klassiska brottmekaniken på en linjärelastisk materialmodell. I en sådan är spänningen vid spetsen av en spricka singulär, dvs. den går mot oändligheten intill sprickspetsen. Matematiskt formuleras detta

Här är σ spänningen verkande tvärs sprickans plan och strävande efter att öppna sprickan, r är avståndet från sprickspetsen och KI är den s.k. spänningsintensitetsfaktorn. Denna beror av sprickans storlek (a), spänningen långt från sprickan (σ0), s.k. nominell spänning, och av geometrin hos den kropp som innehåller sprickan.

(78 av 684 ord)

Medverkande

  • Janne Carlsson

Litteraturanvisning

D. Broek, Elementary Engineering Fracture Mechanics ( 1982);
R.W. Hertzberg, Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Material ( 1989);
F. Kanninen & C.B. Popelar, Advanced Fracture Mechanics ( 1985).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, brottmekanik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brottmekanik