brottsutveckling, statistiska uppgifter om hur antalet brott förändras över tiden samt kriminologiska resonemang kring denna utveckling. Sverige har en väl utvecklad kriminalstatistik som gör det möjligt att studera vissa uppgifter om brott redan

(33 av 233 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Brottsutvecklingen i stort

Från mitten av 1800-talet till åren strax efter andra världskriget ökade den polisanmälda brottsligheten förhållandevis långsamt. Sverige var ännu ett samhälle med god social kontroll och tillfällesstrukturen, det vill säga

(30 av 209 ord)

Mord och dråp

Även i äldre tider var mord och dråp mycket uppmärksammade brottstyper. Domsböcker och andra äldre dokument samt modern statistik visar att antalet personer som dömts för dessa brott har

(29 av 207 ord)

Misshandel

Antalet polisanmälda misshandelsbrott var i huvudsak oförändrat under 1950-talet. Därefter har misshandelsbrotten ökat mer än den totala brottsökningen i stort. Det är framför allt

(24 av 167 ord)

Sexualbrott

Sexualbrott anses vara den brottskategori som kanske tydligast speglar synen på kvinnans sociala ställning i

(15 av 101 ord)

Stöld

Stöldbrotten är den största kategorin i kriminalstatistiken, och utvecklingen av antalet

(11 av 64 ord)

Medverkande

  • Ulf Arvidsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, brottsutveckling. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brottsutveckling