buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta

(12 av 82 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Den gamla buddhismen

Redan före buddhan Shakyamuni uppträdde i norra Indien grupper av män, vilka lämnat samhället bakom sig. De levde som asketer och vistades på likplatser, under träd, i övergivna hus; sekter bildades som kallade sig ”de från banden befriade” eller ”de vakna”; en gemensam beteckning var shramanas (sanskrit; pali samanas, ’de som gör sig möda’). Shakyamuni anslöt sig till denna rörelse; han kallas ibland ”shramana Gautama”. Shramanaidealet innebar att man avsade sig alla band med världen och målmedvetet strävade efter sin

(80 av 957 ord)

Den buddhistiska församlingen

Under den gamla buddhismens tid bildades en organisation, den buddhistiska församlingen (sanskrit och pali sangha), som hade till uppgift att föra läran vidare till nästa generation. Församlingen bestod av fyra grupper: munkar, nunnor, lekmannabröder och lekmannasystrar. Målet för dem alla var detsamma – att nå befrielse från återfödelsernas kretslopp – men munkar och nunnor var religiösa specialister, som kunde intensifiera och påskynda processen. Allt som de gjorde skulle ske med försakelsens förtecken. Många löften är därför negativt formulerade; att följa

(80 av 1100 ord)

Kanonbildningen

De olika skolorna inom hinayana och mahayana försökte avgränsa sig mot varandra och fastslå vad som i traditionen skulle vara ett ”rättesnöre”. Denna strävan att fastställa en kanon sträckte sig över flera hundra år, och i vissa fall är texturvalet inte helt avgjort. Flera hinayanaskolor hade en egen avslutad kanon, men endast en är fullständigt bevarad: theravadaskolans kanon på pali (den så kallade palikanon). Av de andra hinayanaskolornas kanonbildningar på sanskrit finns endast delar kvar. Indisk mahayana har ingen egen

(80 av 600 ord)

Högtider

Månårets månader har inom buddhismen samma namn som i hinduismen. Månens fyra kvarter, nymåne, halvmåne, fullmåne och halvmåne i nedan, ligger till grund för den gamla buddhismens kalender. De därtill hörande fyra festerna, uposathadagarna (pali uposatha 'fasta'), firas alltjämt i Sydöstasiens theravadaländer, även om de numera för munkarna vanligen är reducerade till en eller två. I klostren bekänner då bröderna parvis sina

(62 av 447 ord)

Buddhistisk mission

Under Ashoka påbörjades buddhistisk mission till de nordligaste delarna av det indiska kulturområdet och till södra Indien, till Ceylon och Sydöstasien. Särskilt under Kanishka- och Guptadynastin befrämjades buddhismen, fastän Indien alltid var mångreligiöst. Det fanns i Sydasien buddhistiska kultplatser, t.ex. Gandhara (nuvarande Pakistan), Mathura (Centralindien), Amaravati (Sydindien), Varanasi/Benares (Centralindien) liksom grottklostren i väst, t.ex. Ajanta och Ellora, vilka tillika blev centra för kultisk buddhistisk konst. Men redan på

(68 av 479 ord)

Medverkande

  • Carl-Martin Edsman
  • Peter Schalk

Litteraturanvisning

H. Bechert & R. Gombrich (utgivare), The World of Buddhism (1984);
H. von Glasenapp, Indiens religioner (svensk översättning 1967).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, buddhism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/buddhism