budgetprocess, den process som omfattar upprättande av, beslut om, verkställande av och efterkontroll av en budget. Någon form

(18 av 125 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Beredningen

Budgetprocessen inleds med att bl.a. prognoser för den ekonomiska utvecklingen tas fram i Regeringskansliet. Myndigheterna skickar årsredovisningar och budgetunderlag

(19 av 132 ord)

Beslutet

Riksdagens budgetbehandling startar när propositionen avlämnats och håller på fram till

(11 av 72 ord)

Verkställandet

Under hela budgetåret pågår genomförandet av budgetbesluten i myndigheterna. Dessa har

(11 av 71 ord)

Efterkontroll

Sedan budgetåret avslutas vidtar efterkontrollen. Regeringen ska avlämna en årsredovisning med

(11 av 50 ord)

Medverkande

  • Lennart Lundquist

Litteraturanvisning

I. Mattsson, Den statliga budgetprocessen ( 1998).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, budgetprocess. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/budgetprocess