Linné, Carl von, före adlandet 1757 Carl (Caʹrolus) Linnæʹus, född 13 maj (gamla stilen, motsvarar 23

(16 av 111 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Studier och resor

Linnés inriktning på medicinen gjorde att han fortsatte sina studier vid Uppsala universitet med dess något bättre möjligheter (1728). Ekonomiskt nödställd räddades Linné av domprosten Olof Celsius, som sammanförde honom med medicinprofessorn Olof Rudbeck d.y.,

(35 av 245 ord)

Internationellt erkänd

Efter disputationen sökte han sig till Amsterdam och Leiden och knöt kontakter med vetenskapsmän och intresserade mecenater, som uppenbarligen fascinerades av den kunnige och

(24 av 171 ord)

Professor i Uppsala

Först 1741 blev genom Lars Robergs död den ena medicinprofessuren i Uppsala till ansökan ledig. Linné erhöll den, men eftersom den gällde praktisk medicin lyckades han året därpå få den utbytt mot den i teoretisk. I denna

(37 av 261 ord)

Spekulativa teorier

Linné undervisade också i den teoretiska medicinens övriga delar, utarbetade en farmakopé, framlade ett eget sjukdomssystem och tog upp

(19 av 129 ord)

Arvet efter Linné

Sin internationellt mest avgörande insats gjorde Linné inom den systematiska botaniken. Hit hör hans s.k. sexualsystem. Sedan han tidigt fått kunskap om de nya teorierna att ståndare och pistiller kunde uppfattas som de fanerogama växternas könsorgan fick han idén att lägga dem till grund för ett system som tänktes avspegla en naturlig ordning hos skapelsen. Ståndarnas antal och anordning bildade grunden för de 23 fanerogamklasserna (kryptogamerna bildade klass 24), och pistillernas stift bestämde med sitt antal ordningarna inom varje klass.

(80 av 621 ord)

Medverkande

  • Gunnar Eriksson

Litteraturanvisning

K. Berglund, Jag tänker på Linné: Han som såg allt (2007);
W. Blunt, Carl von Linné (svensk översättning 1977);
O. Fagerstedt & S. Sörlin, Linné och hans apostlar (2004);
T.M. Fries, Linné: Lefnadsteckning 1–2 (1903);
T. Frängsmyr (utgivare), Linnaeus: The Man and His Work (1983);
L. Koerner, Linnaeus: Nature and Nation (1999);
S. Lindroth, ”Linné – legend och verklighet”, Lychnos 1965/66.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Carl von Linné. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/carl-von-linne