censur (latin censuʹra ’granskning’, av ceʹnseo ’granska’, ’värdera’), förhandsgranskning av innehållet i olika kommunikationskanaler som tidningar,

(16 av 109 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Upprättandet av censursystem

Inom den kristna kyrkan förekom tidigt ansatser till bokcensur. Genombrottet för censur av tryckta skrifter kom på 1500-talet. Framför allt tre faktorer medverkade härtill: uppfinningen

(25 av 175 ord)

Ökad tryckfrihet

Utvecklingen bort från censursystemet i Europa inleddes i 1600-talets England, där skalden Milton och filosofen Locke framförde slagkraftiga försvar för en vidsträckt yttrandefrihet. Genom ett

(25 av 177 ord)

Censur på 1900- och 2000-talet

I demokratiska länder har censur av tryckta skrifter under 1900- och 2000-talet aktualiserats endast under krig eller krigsfara. I Sverige tillkom under andra världskriget 1941 en

(26 av 179 ord)

Medverkande

  • Torbjörn Vallinder

Litteraturanvisning

E. Barendt, Freedom of Speech ( 1985);
T.B. Eriksen, Budbärarens övertag: Om orden som medium ( svensk översättning 1989);
T. O’Neill (utgivare), Censorship ( 1985);
B. Åhlén, Ord mot ordningen: Farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria ( 1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, censur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/censur