centrum–periferi-teorier, problemformuleringar som utgår från att samhällslivets utformning och utveckling är beroende av geografiska avstånd mellan centralpunkt och omkringliggande områden. Centrum och periferi är geometriska termer

(26 av 179 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Politisk geografi och geopolitik

Ett centrum–periferi-perspektiv är tydligt i teorier, som ser geografin som en direkt styrande eller begränsande faktor för samhällslivets utformning och utveckling. Rumsliga och territoriella egenskaper är centrala för definitionen av politiska enheter som regionen, staten eller kommunen. Enligt framför allt äldre politisk–geografiska synsätt bildar den fysiska landgränsen en politisk och administrativ – i vissa fall även en ekonomisk och kulturell – front gentemot andra politiska system. Synsättet sammanfaller med den i internationell politik etablerade idén om

(76 av 542 ord)

Nationell integration och konflikt

Det är inte ovanligt att geografiska och politiska kärnområden utvecklas till kulturella och etniska centrumbildningar i förhållande till geografiskt mer avlägsna områden inom stater och regioner. Den amerikanska geografen Hartshorne använder uttrycket ”interna koloniala territorier” för att karakterisera skillnaden mellan integrerade och

(42 av 300 ord)

Rangobalans, imperialism och internationell makt

Ett besläktat, men samtidigt mer konfliktfyllt perspektiv på centrum–periferi-relationer ges i den norska fredsforskaren Johan Galtungs teori om rangobalans. Samhället är skiktat i ett beslutscentrum, befolkat av högutbildade personer bosatta i städer, och en periferi med lågutbildade människor i obetydliga positioner, ofta bosatta i landsorten. Personer i ledande ställning i eller i närheten av centrum får hög social rang och hamnar i s.k. topdog-positioner. Periferin kännetecknas av underdog-positioner. Enligt Galtungs strukturella teori om aggression ger rangobalans upphov till konflikter när

(80 av 695 ord)

Medverkande

  • Magnus Jerneck

Litteraturanvisning

E. Bjöl, Internationell politik ( svensk översättning 1976);
M. Blomström & B. Hettne, Beroende och underutveckling: Den latinamerikanska beroendeskolans bidrag till utvecklingsteorin ( 1981);
J. Galtung, Fredsforskning ( svensk översättning 1979);
J. Galtung, Är fred möjlig? Studier i fred och imperialism ( svensk översättning 1973);
P. Hagget, Geography: A Modern Synthesis ( 1979);
R. Hartshorne, ”Political Geography in the modern World”, Journal of Conflict Resolution 1960;
B. Hettne, Att studera internationella relationer ( 1989);
L. Kristof, ”The Origins and Evolution of Geopolitics”, Journal of Conflict Resolution 1960;
S. Langholm, ”On the Concept of Center and Periphery”, Journal of Peace Research 1971;
H.J. Mackinder, ”The Geographical Pivot of History”, The Geographical Journal 1904;
N.J. Spykman, ”Geography and Foreign Policy”, American Political Science Review 1938;
P. Torsvik ( utgivare), Mobilization, Center–Periphery Structures and Nation-Building: A volume in commemoration of Stein Rokkan ( 1981);
S. Tägil m.fl., Studying Boundary Conflicts: A Theoretical Framework ( 1977);
R. Väyrynen, ”Regional Conflict Formations: An Intractable Problem of International Relations”, Journal of Peace Research 1984.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, centrum–periferi-teorier. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/centrum-periferi-teorier