Chile [spanskt uttal tʃiʹle], stat i Sydamerika; 757 000 km2, 18,7 miljoner invånare (2019). Chile gränsar i norr till Peru och i öster till

(24 av 170 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Chile består av tre regioner, som sträcker sig genom praktiskt taget hela det långsmala landet: Andernas bergskedjesystem i öster, med höjder på mer än 5

(25 av 173 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Från landformssynpunkt består Chile av tre nord–sydliga regioner, som sträcker sig genom praktiskt taget hela det långsmala landet, nämligen Andernas bergskedjesystem i öster, den centrala längsdalen och kustbergen längst i väster.

De chilenska Anderna, som utgör en effektiv skiljelinje på gränsen mot Argentina, innefattar bl.a. det högsta avsnittet i det andinska systemet, med höjder på

(55 av 392 ord)

Klimat

Chiles geografiska utformning – både med avseende på landets långa utsträckning i nord–syd och dess höjdförhållanden – medför en stor klimatisk differentiering. Inflytandet från havet i väster innebär dessutom en stark utjämning av temperaturerna. Från norr till söder kan man sålunda urskilja ett flertal klimattyper.

Ökenklimat finns längst i norr från den peruanska

(53 av 373 ord)

Växt- och djurliv

Chile är ett mycket långsträckt och kuperat land, och växt- och djurlivet förändras starkt från norr till söder och med höjden över havet.

Anderna utgör en effektiv barriär mot tropiska områden i Argentina och Paraguay; Chile är därför förhållandevis artfattigt och saknar många organismer som annars är vitt utbredda i Sydamerika, till exempel familjen heliconiaväxter samt apor, kajmaner, giftsnokar och huggormar. I Chile finns knappt 100 arter landlevande däggdjur, drygt 100 arter kräldjur och knappt 300 arter häckande fåglar.

Av floran,

(81 av 1373 ord)

Naturskydd

Chile har ett stort antal naturskyddade områden (18 % av landets areal)

(12 av 50 ord)

Befolkning

Chile har en befolkningstäthet av 26 invånare per km2. Större delen av befolkningen bor i mellersta Chile, främst i den stora dalgången (Valle Central) innanför kustbergen. 84,8 procent av invånarna bor i städer, av vilka Santiago (6,7 miljoner invånare, 2019)

(40 av 289 ord)

Språk

Officiellt språk och modersmål för den stora majoriteten är spanska. Araukiska

(11 av 45 ord)

Religion

Redan på 1560-talet inrättades ett katolskt stift i Santiago, som då var underordnat Lima. Kristendom (romersk katolicism) blev officiell statsreligion när Chile blev självständigt 1810. Efter självständigheten 1818 började en invandring av lutheraner och

(34 av 239 ord)

Utbildning

Under kolonialtiden sköttes chilensk undervisning av kyrkan. Den första allmänna utbildningen organiserades i mitten av 1800-talet, uppbyggd och organiserad av den venezuelanske författaren och filologen Andrés Bello, rektor vid universitetet i Santiago. Det dröjde dock ända till 1920 innan grundutbildningen för åldrarna 7–15 år blev obligatorisk.

(46 av 328 ord)

Sociala förhållanden

Den starkt marknadsstyrda, nyliberala ekonomiska politik som bedrivits i Chile efter militärkuppen 1973 hade vid 1980-talets slut lett fram till en – med latinamerikanska mått – konkurrenskraftig ekonomi, men också till kraftigt ökade sociala klyftor. Tillväxttakten har efter demokratiseringen 1990 varit fortsatt hög. Löneskillnaderna är

(45 av 320 ord)

Näringsliv

I Chile råder en delvis extrem marknadsekonomi, kombinerad med viss statlig företagsamhet. Militärregimen återförde de av Allenderegeringen socialiserade verksamheterna i

(20 av 136 ord)

Jordbruk

Av landets totala areal är hälften obrukbar för de areella näringarna (jordbruk, skogsbruk och boskapsskötsel). Cirka 12 procent av Chile täcks av

(22 av 153 ord)

Skogsbruk

Söder om Concepción övergår jordbruksområdena alltmer i en skogsregion. Av Chiles

(11 av 73 ord)

Fiske

Fisket har stor ekonomisk betydelse. Humboldtströmmen ger goda förutsättningar för denna

(11 av 70 ord)

Mineral

Chile har mycket rika mineraltillgångar. Viktigast är koppar, där Chile svarar för 1/4 av världens kända reserver och har 1/6

(20 av 139 ord)

Energi

Betydande oljetillgångar finns vid Magellans sund i sydligaste Chile. De väntas så

(12 av 84 ord)

Industri

I Chile utvecklades redan före andra världskriget en relativt omfattande industri, skyddad av tullar

(14 av 96 ord)

Utrikeshandel

Frihandelspolitikens införande påverkade alla delar av näringslivet och även Chiles utrikeshandel. Handeln

(12 av 84 ord)

Turism och gastronomi

Under de senaste 20 åren har Chile satsat på att bygga upp en turistnäring, bl.a. har stora satsningar gjorts på turist- och skidcentrum. Satsningen har givit resultat och landet besöktes 2016 av 5,6 miljoner besökare. Främst kommer turisterna från Argentina, Europa och USA.

Chile har ett mycket varierande landskap. Innanför det sterila kustområdet i norr reser sig Anderna, med gröna dalar och blå sjöar mellan snöklädda vulkaner på över 6 000 m.

(72 av 505 ord)

Kommunikationer

Svårigheterna att bygga upp goda transportsystem är stora i ett land med Chiles topografiska förhållanden och geografiska omfattning. Bäst är kommunikationerna i landets mellersta del,

(25 av 173 ord)

Massmedier

Chile har en lång presshistoria. Den första tidningen grundades 1812. Massmediernas villkor ändrades med 1973 års militärkupp, som gjorde slut på mer än 150 års tryckfrihet. Nya censuråtgärder

(28 av 193 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Chile övergick 1990 till demokratiskt civilt styre efter 17 års militärdiktatur. Författningen dikterades 1981 och reformerades 1989. Enligt den är Chile en demokratisk republik, vars president

(26 av 183 ord)

Politik

Den tidigare så starka militären har trätt tillbaka avsevärt sedan demokratiseringen inleddes 1990 och står nu bakom ett demokratiskt styrelseskick. De många människorättsmål som drivits i spåren av gripandet av Augusto Pinochet i London 1998 har bidragit till det, även om militära talesmän inte erkänner något institutionellt ansvar för diktaturens brott utan bara sådant ansvar som kan utkrävas av enskilda individer inom militärapparaten.

Partipolitiskt förefaller samma politiska krafter som dominerade

(70 av 495 ord)

Rättsväsen

Domstolsväsendet i Chile består huvudsakligen av Högsta domstolen, appellationsdomstolar och ett

(11 av 67 ord)

Mänskliga rättigheter

Trots att Chile under senare tid har tagit flera viktiga steg för att stärka de mänskliga rättigheterna kvarstår flera svårigheter i landet.

De främsta människorättsproblemen i dagens Chile berör det samhälleliga våldet mot och diskrimineringen av kvinnor, barn

(38 av 265 ord)

Försvar

Försvaret har under en tioårsperiod minskat sin volym, moderniserats samt ställts under civil politisk kontroll. Försvarskostnaderna minskade 1985–2006 från 7,8 till 2 % av BNP. Ungefär lika stor del

(29 av 196 ord)

Litteratur

Spanjorernas krig i Chile mot mapuchefolket, ett urfolk som bjöd hårt motstånd, ligger till grund för kolonialtidens första stora litterära verk i Latinamerika: Alonso de Ercilla y Zúñigas historiska epos ”La Araucana” (1–3, 1569, 1578 och 1589). Ercilla fick många efterföljare, några av dem konstnärligt betydande. En annan

(48 av 339 ord)

Drama och teater

Vid 1900-talets början hade Chile två betydande dramatiker, den socialt engagerade Antonio Acevedo Hernández, som beskrev de fattigas och förtrycktas villkor,

(21 av 150 ord)

Film

Den första filmvisningen i Chile ägde rum redan 1896, men det dröjde till 1910 innan den första spelfilmen gjordes: ”Manuel Rodríguez” av Adolfo Urzúa Rosas (1863–1937). Under stumfilmstiden tillkom 78 spelfilmer. Den största nationella framgången var Pedro Siennas (1893–1972) ”El húsar de la muerte” (1925) –

(46 av 326 ord)

Konst

Det högtstående hantverk som utvecklades i de gamla kulturerna i nuvarande Chile under förkolonial tid påverkade knappast den tidiga koloniala konsten. Den reflekterar i stället, liksom under senare tid och i

(31 av 218 ord)

Arkitektur

Arkitekturen i äldre tid bestämdes av kultur och landskap. Sten och soltorkad lera dominerade i norr, trä i söder. Under 1400-talet tillhörde delar av Chile inkariket, och inkainflytandet

(28 av 196 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Klassisk musik

Musiklivet kretsade länge kring kyrkorna och salongerna. Mot slutet av 1800-talet ökade intresset för kör- och

(16 av 108 ord)

Folkmusik och populärmusik

Hos mapuchefolket kan den rituella musiken uppmärksammas. Typiska instrument är trumman kultrún och den långa trutruka-trumpeten. I norra Chile är inka- och aymarainflytandet starkt, med panflöjter och quena-flöjter, efter den spanska erövringen ackompanjerade av stränginstrument, bland annat den lilla gitarren charango.

Musiken av spanskt ursprung har i vissa områden behållit äldre drag, till exempel sångstilarna tonada

(56 av 411 ord)

Förhistoria

Chile tillhör den sydandinska arkeologiska regionen. Norra Chile påverkades av jordbrukskulturerna i Bolivia och Peru från 800 f.Kr.,

(18 av 128 ord)

Historia

Det spanska besittningstagandet av Chile var en följd av spanjorernas erövring av inkariket. En av Perus erövrare, Diego de Almagro, trodde att det fanns rika guldfyndigheter söder om Atacamaöknen och marscherade dit med en väl rustad expedition. Efter stora strapatser kom de 1536 till Chile men fann inte de rikedomar de sökte och avbröt försöket efter några månader. Chile hade då en befolkning på uppemot en miljon individer. Dessa tillhörde många olika stammar men talade till största delen ett gemensamt språk

(81 av 1707 ord)

Medverkande

 • Alf Hornborg
 • Anders Jönsson
 • Ann Numhauser-Henning
 • Arne Jakobsson
 • Björn Kumm
 • Dag Retsö
 • Fredrik Önnervik
 • Germán Perotti
 • Göran Andersson
 • Göran G. Lindahl
 • Hernán Horna
 • Jan Aghed
 • Jan von Konow
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Magnus Hedin
 • Magnus Sylvén
 • Manfred Hofmann
 • Mauricio Rojas
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Mikael Hammarskjöld
 • Nils-Anders Lindström
 • Noel Broadbent
 • Pedro van der Lee
 • Sanna Trygg
 • Sven Behrens
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
R. Donoso-Barros, Reptiles de Chile (1966);
B.A. Mödinger & G.M. Holman,Guía de campo de las aves de Chile (1988);
L.E. Peña Guzmán, Introducción a los insectos de Chile (1988).
Religion:
T. Beeson & J. Pearce, A Vision of Hope: The Churches and Change in Latin America (1984).
Litteratur:
F. Alegría, Las fronteras del realismo: Literatura chilena del siglo XX (1962);
J. Duran Cerda, Panorama del teatro chileno 1842–1959 (1959);
Kjell A. Johansson, Latinamerikansk prosa: Från Isabel Allende till René Vázquez Díaz (1990);
J. Promis, La novela chilena actual (1977).
Drama och teater:
J. Durán Cerda, Panorama del teatro chileno 1842–1959 (1959);
G. Rojo, Muerte y resurrección del teatro chileno: 1973–1981 (1985).
Historia:
A.J. Bauer, Chilean Rural Society: From the Spanish Conquest to 1930 (1975);
P. Constable & A. Valenzuela, A Nation of Enemies: Chile under Pinochet (1991);
Daniel Lederman, The Political Economy of Protection (2005);
B. Loveman, Chile: The Legacy of Hispanic Capitalism (1979);
M. Mamalakis, The Growth and Structure of the Chilean Economy: From Independence to Allende (1976);
F.M. Nunn, The Military in Chilean History (1976);
P.E. Sigmund, United States and Democracy in Chile (1993);
A. Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes: Chile (1978);
Peter Winn (utgivare), Victims of the Chilean Miracle: Workers and Neoliberalism in the Pinochet Era, 1973–2002 (2004).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Chile. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/chile