Coloʹmbia, stat i nordvästra Sydamerika; 1,1 miljoner km2, 49,6 miljoner invånare (2019). Landet sträcker sig

(15 av 109 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Colombias västra del genomdras av Anderna med höga, snöklädda toppar och svala platåer, medan övre Amazonflodens och Orinocoflodens låga,

(19 av 134 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Colombia rymmer inom sina gränser stora kontraster och kärva naturmiljöer som en följd av både topografi och klimat. Landets västra del genomdras av Anderna med deras höga, snöklädda toppar och svala platåer, medan övre Amazonflodens och Orinocoflodens låga, heta sumpmarker fyller dess östra och sydöstra delar. Colombia är också det enda land i Sydamerika som har

(56 av 394 ord)

Klimat

Eftersom Colombia skärs av ekvatorn i sin sydligaste del är klimatet tropiskt, men det är dock varierande, beroende av höjdläget och nederbördsmängden. Temperaturskillnaden under året är ringa, och medeltemperaturen i de lägre delarna

(33 av 235 ord)

Växtliv

Vegetationen är i stora drag avhängig av klimatet. Området i norr, längs karibiska kusten, täcks av torra till ökenartade marker med buskar av släktena Bromelia, akacior, Mimosa och

(28 av 196 ord)

Djurliv

På grund av landets många och varierade vegetationszoner är artrikedomen av djur stor.

(13 av 88 ord)

Naturskydd

Colombia har ca 60 nationalparker, vilka upptar ca 10 % av landets

(12 av 42 ord)

Befolkning

Större delen av Colombias befolkning lever i städer och i landets centrala högland. Det östra låglandet, som huvudsakligen består av savann, llanos, och tropisk regnskog, selva, är

(27 av 190 ord)

Språk

Officiellt språk är spanska. Ca 1 % av befolkningen talar något av

(12 av 56 ord)

Religion

Kolonialkyrkan kom att bli förödande för inhemska religioner. Självständigheten 1824 inskränkte

(11 av 66 ord)

Utbildning

Colombia hade på 1930-talet som ett huvudmål att ge alla barn primärskoleutbildning, ett mål som dock ännu inte förverkligats. Skolväsendet är nämligen fortfarande dåligt utbyggt på landsbygden (skillnaderna mellan stad och land är stora). Det saknas lärare, skollokaler och pengar. Skolväsendet har inte kunnat hålla jämn takt med den snabba folkökningen. Många familjer har inte råd att låta barnen gå i skola.

(62 av 440 ord)

Sociala förhållanden

Från att ha varit ett jordbrukssamhälle utvecklas Colombia snabbt till att bli ett urbant och industrialiserat samhälle där majoriteten bor i städer. Men jordbruket är fortfarande en av Colombias viktigaste näringsgrenar och

(32 av 224 ord)

Näringsliv

Colombia hade tack vare sina rika naturresurser tidigt en stark ekonomi. Fram till slutet av 1900-talet dominerades exporten av jordbruksprodukter, främst kaffe och tobak, men under de senaste decenierna har olja och

(32 av 222 ord)

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Landets odlade areal, 5,5 miljoner ha, är mycket ojämnt fördelad. En jordreform är under förberedande men har ännu inte genomförts. Jordbruket svarade 2016 för 7 procent av BNP, vilket kan jämföras med 38 procent 1970 och drygt

(37 av 261 ord)

Mineral och energi

Colombia har stora mineraltillgångar. Guld utvinns i främst Antioquia men även i Cauca, Caldas, Tolima, Nariño och Chocó. Stora guldfyndigheter påträffades 1987 i

(23 av 159 ord)

Industri

Industri inklusive byggnadsindustri sysselsätter knappt 15 procent av arbetsstyrkan. Tillverkningsindustrin bidrog avsevärt till Colombias ekonomiska uppsving under 1970-talet men upplevde en

(21 av 144 ord)

Utrikeshandel

Colombias traditionella beroende av kaffe för sina exportinkomster har ersatts av

(11 av 75 ord)

Turism

Colombia besöks årligen av ungefär 1 miljon besökare. Den dåliga säkerhetssituationen i landet har gjort det svårt att locka turister. I praktiken innebär

(23 av 143 ord)

Kommunikationer

Landtransporterna försvåras av de höga bergen, och det främsta transportmedlet för långa transporter är flyget. Colombia har

(17 av 118 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Colombia är förhållandevis begränsad (46 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000), och det finns ett trettiotal dagstidningar. Pressen är privatägd och företräder landets traditionella

(26 av 175 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Författning

Colombias nu gällande författning antogs 1991 och definierar landet som en social rättsstat i form av en republik. Presidenten, som är både stats-

(23 av 162 ord)

Politik

Colombias politiska liv har historiskt dominerats av två partier: det konservativa Partido Conservador (PC) och det liberala Partido Liberal (PL). Partierna bildades vid 1800-talets mitt och har otaliga gånger drabbat samman i blodiga fejder. Efter ”la violencia”-perioden (1948–57) kom partierna överens om att bilda Frente Nacional (Nationella fronten) i syfte att under 16 år låta presidentposten växla och samtidigt dela på regeringsansvaret.

(62 av 438 ord)

Rättsväsen

Landet är indelat i judiciella distrikt med en högre domstol och

(11 av 69 ord)

Mänskliga rättigheter

Till följd av den väpnade konflikt som pågått i Colombia sedan 1960-talet (se Historia) har en mängd allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts. Mer än 5 miljoner colombianer befinner sig på flykt inom landets gränser och

(37 av 252 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om 24 månader, omfattar 207 000 man och en reserv om 60 000 man. Under senare år har en markant modernisering och specialisering

(33 av 218 ord)

Litteratur

Av de krönikörer som på 1600-talet beskrev erövringen av Nya Granada, sedermera Colombia, märks särskilt Juan Rodríguez Freile, son till en conquistador, som skildrar livet i kolonin fram till 1636, och biskopen Lucas Fernández de Piedrahita, med kungligt urfolksblod i

(40 av 283 ord)

Drama och teater

Teatern i Colombia speglar i hög grad våldet i det omgivande samhället och har

(14 av 98 ord)

Film

De första visningarna av Lumières Cinématographe hölls 1897, och några år senare öppnade de första biograferna i Bogotá. Under 1900-talets första decennier fanns en sporadisk produktion av journal- och dokumentärfilmer. Först under 1920-talet inleddes en spelfilmsproduktion. Bland dussintalet stumfilmer utmärkte

(40 av 279 ord)

Arkitektur

Colombias urbefolkning var före kolonialtiden uppdelad mellan Andernas västsluttningar och områdena kring de tropiska floder som mynnar ut i Karibiska havet. Muisca, som bodde på högplatåerna

(26 av 182 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Klassisk musik

Musiklivet kretsade under kolonialtiden kring katedralen i Bogotá, där många duktiga

(11 av 49 ord)

Folkmusik och populärmusik

Vid den karibiska kusten finns tvåtaktsdansen cumbia, i dag populär i hela Latinamerika. Den kan spelas i gaita-grupper på flöjter av ursprung från kogifolket eller i vallenato-trio på dragspel, båda ackompanjerade av slagverk med afrikanska drag. Stillahavskustens musik domineras av grupper

(41 av 299 ord)

Förhistoria

Nordvästra Sydamerika och Centralamerika tillhör en kulturregion mellan de stora mexikanska och peruanska högkulturerna. De äldsta fynden ligger i slutet av paleoindiansk tid med bl.a.

(25 av 174 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Kolonialtiden, ca 1500–1819

Colombias kust besöktes av spanjorerna redan i slutet av 1400-talet, men den första permanenta bosättningen, hamnstaden Santa Marta, grundlades

(19 av 129 ord)

Från Bolívar till el bogotazo, 1819–1948

Simón Bolívars seger vid Boyacá i augusti 1819 gav Colombia dess oberoende. Bolívar förenade Colombia med Venezuela och Ecuador till en enhetsstat (Gran Colombia) och var dess president till 1830, men vicepresidenten Francisco de Paula Santander utövade tidvis den verkliga makten i Colombia. Vid tiden för Bolívars död 1830 hade Venezuela och Ecuador bildat egna stater.

Den nya republikens liv stördes under hela

(63 av 444 ord)

La violencia och Frente Nacional, 1948–86

Ett hänsynslöst allas krig mot alla pågick i nästan tio år, med hundratusentals döda. Konservativa krafter bildade dödsskvadroner som jagade liberaler och på landsbygden bildades kommunistiska miliser, embryon

(28 av 196 ord)

Narkotikakrig, FARC och AUC, 1986–98

Men på 1980-talet växte knarkkartellernas makt på grund av den nya mycket lukrativa handeln med kokain. Pablo Escobar bildade Medellínkartellen och blev snabbt en av landets mäktigaste personer genom sin möjlighet att köpa politiker eller genom att tvinga fram sin vilja med våld. År 1984 försökte Escobar förhandla med regeringen i utbyte mot att kartellen betalade av landets utlandsskuld. Men under starkt tryck

(63 av 447 ord)

Regeringsoffensiv och fredsförhandlingar, sedan 1998

I ett försök att få slut på konflikten inledde president Andrés Pastrana (född 1954) 1998 förhandlingar med FARC. Samtidigt påbörjade presidenten en upprustning av armén uppbackad av USA för att kunna attackera gerillan och knarkkartellerna. Efter tre års förhandlingar avbröts samtalen och frustrationen över de uteblivna resultaten av Pastranas ansträngningar ledde till att den konservative och hårdföre Álvaro Uribe (född 1952) valdes till president 2002. Denne förespråkade en militär snarare än en diplomatisk lösning på inbördeskriget

(76 av 537 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Dag Retsö
 • Eduardo Naranjo
 • Germán Perotti
 • Göran Andersson
 • Göran G. Lindahl
 • Hernán Horna
 • Jan Aghed
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kaj Århem
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Magnus Hedin
 • Manfred Hofmann
 • Martin Jonsson
 • Mauricio Rojas
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Noel Broadbent
 • Pedro van der Lee
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Natur:
J. Dorst, Sydamerikas natur med Mellanamerika och Västindien (1969);
S.L. Hilty & W.L. Brown, A Guide to the Birds of Colombia (1985);
L.R. Holdridge, Life Zone Ecology (1967).
Befolkning och etnografi:
Historia de Colombia (1987); Introducción a la Colombia Amerindia (1987).
Litteratur:
F. Arbelaez, Nuevos narradores colombianos (1968);
C.A. Caparroso, Dos ciclos de lirismo colombiano (1961);
S. Menton, La novela colombiana: Planetas y satélites (1978).
Drama och teater:
P. Bravo-Elizondo, El teatro hispanoamericano de crítica social (1975);
L.F. Mogollón Araque, El teatro en Colombia (1914).
Historia:
R.A. Berry m.fl., Politics of Compromise: Coalition Government in Colombia (1980);
H. Braun, The Assassination of Gaitán: Public Life and Urban Violence in Colombia (1985);
D. Bushnell, The Making of Modern Colombia (1993);
R.H. Dix, Colombia: The Political Dimensions of Change (1967);
G. Leech, The FARC: The Longest Insurgency (2011);
W.P. McGreevey, An Economic History of Colombia, 1845–1930 (1971);
P. Oquist, Violence, Conflicts, and Politics in Colombia (1980);
M. Palacios, Coffee in Colombia, 1850–1970 (1980);
G. Simons, Colombia: A Brutal History (2004);
L.A. Sorell (utgivare), Colombia: U.S. Relations and Issues (2010);
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Colombia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/colombia