Colombia hade tack vare sina rika naturresurser tidigt en stark ekonomi. Fram till slutet av 1900-talet dominerades exporten av jordbruksprodukter, främst kaffe och tobak, men under de senaste decenierna har olja och

(32 av 222 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Landets odlade areal, 5,5 miljoner ha, är mycket ojämnt fördelad. En jordreform är under förberedande men har ännu inte genomförts. Jordbruket svarade 2016 för 7 procent av BNP, vilket kan jämföras med 38 procent 1970 och drygt

(37 av 261 ord)

Mineral och energi

Colombia har stora mineraltillgångar. Guld utvinns i främst Antioquia men även i Cauca, Caldas, Tolima, Nariño och Chocó. Stora guldfyndigheter påträffades 1987 i

(23 av 159 ord)

Industri

Industri inklusive byggnadsindustri sysselsätter knappt 15 procent av arbetsstyrkan. Tillverkningsindustrin bidrog avsevärt till Colombias ekonomiska uppsving under 1970-talet men upplevde en

(21 av 144 ord)

Utrikeshandel

Colombias traditionella beroende av kaffe för sina exportinkomster har ersatts av

(11 av 75 ord)

Turism

Colombia besöks årligen av ungefär 1 miljon besökare. Den dåliga säkerhetssituationen i landet har gjort det svårt att locka turister. I praktiken innebär

(23 av 143 ord)

Medverkande

  • Dag Retsö
  • Martin Jonsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/colombia/näringsliv