(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Colombia rymmer inom sina gränser stora kontraster och kärva naturmiljöer som en följd av både topografi och klimat. Landets västra del genomdras av Anderna med deras höga, snöklädda toppar och svala platåer, medan övre Amazonflodens och Orinocoflodens låga, heta sumpmarker fyller dess östra och sydöstra delar. Colombia är också det enda land i Sydamerika

(54 av 385 ord)

Klimat

Eftersom Colombia skärs av ekvatorn i sin sydligaste del är klimatet tropiskt, men det är dock varierande, beroende av höjdläget och nederbördsmängden. Temperaturskillnaden under året är ringa, och medeltemperaturen i

(30 av 214 ord)

Växtliv

Vegetationen är i stora drag avhängig av klimatet. Området i norr, längs karibiska kusten, täcks av torra till ökenartade marker med buskar av släktena Bromelia, akacior, Mimosa

(27 av 191 ord)

Djurliv

På grund av landets många och varierade vegetationszoner är artrikedomen av djur

(12 av 85 ord)

Naturskydd

Colombia har ca 60 nationalparker, vilka upptar ca 10 % av landets

(11 av 40 ord)

Medverkande

  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/colombia/natur