Costa Rica [kɔstariʹka], stat i Centralamerika; 51 100 km2, 5,1 miljoner invånare

(12 av 83 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Costa Rica upptas med undantag av den nordöstra delen av vulkanrika bergskedjor. Det tättbefolkade jordbruksområdet i höglandet kring San José har

(21 av 144 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Costa Ricas långsmala landyta mellan Stilla havet och Atlanten (Karibiska havet) har tre skilda landformsregioner.

De centrala högländerna går som en ryggrad genom landet och består av Centralkordiljäran samt

(29 av 202 ord)

Klimat

Costa Rica tillhör den tropiska klimatzonen men uppvisar stora temperaturvariationer, vilket hänger samman med höjdförhållandena. Låglandsregionerna har en

(18 av 127 ord)

Växt- och djurliv

Floran är mycket artrik och omfattar ca 8 000 kärlväxtarter. Hälften av Costa Ricas areal täcktes ursprungligen av mycket artrika, städsegröna tropiska fuktskogar och regnskogar, mest utbredda längs landets atlantsida. Längs

(31 av 212 ord)

Naturskydd

Costa Ricas naturliga vegetation har utarmats mycket kraftigt till följd av

(11 av 78 ord)

Befolkning

 Majoriteten av Costa ricas befolkning bor på det centrala höglandet, där också huvudstaden, San José, ligger. 73 procent

(18 av 123 ord)

Språk

Det officiella språket, spanska, talas som modersmål av den överväldigande majoriteten.

(11 av 38 ord)

Religion

Under kolonialkyrkan utrotades urfolkens religioner. Efter självständigheten 1821 förlorade katolska kyrkan

(11 av 49 ord)

Utbildning

Utbildningen har spelat en avgörande roll för den sociala rörligheten i Costa Rica. Redan 1869 fastslogs rätten till kostnadsfri och obligatorisk folkskoleundervisning i konstitutionen. Därefter har utbildningssystemet expanderat starkt; vid förra sekelskiftet var folkskollärarnas löner

(35 av 245 ord)

Sociala förhållanden

Costa Rica har länge betraktats som undantaget i Centralamerikas långa tradition av politisk instabilitet och extrem fattigdom. Den fåtaliga urbefolkning som fanns i landet vid spanjorernas ankomst och den relativa isoleringen under kolonialperioden förhindrade uppkomsten av en inhemsk oligarki, dvs. fåmannavälde.

Ett

(42 av 296 ord)

Näringsliv

Efter flera år av god ekonomisk tillväxt under början av 00-talet påverkades landets ekonomi negativt

(15 av 106 ord)

Jordbruk

Jordbruket sysselsätter drygt 10 procent av arbetskraften. De viktigaste exportgrödorna är kaffe, bananer, socker och kakao. För inhemsk konsumtion odlas främst ris, majs, bönor och rotfrukter.

(26 av 184 ord)

Naturresurser

Costa Ricas kända mineraltillgångar är små. Förutom obetydliga mängder silver utvinns endast guld. Fyndigheter av järnmalm

(16 av 114 ord)

Energi

Energiförbrukningen är låg i Costa Rica. Vattenenergiproducerad el svarar för 75 procent

(12 av 81 ord)

Industri

Även om Costa Rica är ett av de mest industrialiserade länderna

(11 av 58 ord)

Utrikeshandel

Knappt 15 procent av Costa Ricas utrikeshandel sker med länderna inom

(11 av 53 ord)

Turism

Landets besöks årligen av drygt 2 miljoner besökare, och turismen spelar en

(12 av 84 ord)

Kommunikationer

Transportnätet är förhållandevis väl utbyggt. Viktigast är vägarna (35 300 km, varav

(12 av 67 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Costa Rica är förhållandevis stor (91 tidningsex. per 1 000 inv.,

(13 av 83 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Enligt författningen från 1949 är Costa Rica en republik, där den verkställande makten utövas av en president som väljs för fyra år i allmänna

(24 av 165 ord)

Politik

Costa Rica var länge i princip ett tvåpartisystem dominerat av det

(11 av 66 ord)

Rättsväsen

Domstolsorganisationen består av Högsta domstolen, ett antal appellationsdomstolar och olika förstainstansdomstolar.

(11 av 33 ord)

Mänskliga rättigheter

Våld mot kvinnor och barn är utbrett, i synnerhet sexuellt våld. Costa Rica är både ursprung, transit- och mottagarland för män, kvinnor och barn som

(25 av 173 ord)

Försvar

Costa Ricas författning medger ingen reguljär krigsmakt. 9 600 man halvmilitär, fast

(12 av 49 ord)

Litteratur

Costa Rica fick en egen litteratur ovanligt sent för latinamerikanska förhållanden. Först 1830 började det första tryckeriet sin verksamhet. De författare som

(22 av 154 ord)

Drama och teater

Costa Rica har en rik teatertradition med många teatersällskap, regissörer, scenografer

(11 av 47 ord)

Arkitektur

Från 1600-talet kvarstår ruinerna efter kyrkan i Ujarrás. Byggnader från 1700-talet är kyrkan i Orosi (1766), i

(17 av 117 ord)

Musik

Som den förste musikaliske nationalisten räknas Alejandro Monestel (1865–1950), som skrivit folkmusikinspirerade orkesterstycken. Till samma stil räknas Julio Fonseca Gutiérrez (1885–1950) och César Nieto (1892–1976), medan Julio Mata (1899–1969) följde modernare

(31 av 219 ord)

Förhistoria

Costa Rica ligger både geografiskt och kulturellt mellan högkulturerna i Mesoamerika och

(12 av 81 ord)

Historia

De första européerna anlände till Costa Rica 1502 med Columbus fjärde och sista resa. Trots namnet Costa Rica, som betyder ’den rika kusten’, blev landet en av det spanska kolonialväldets fattigaste delar. Urbefolkningen var varken talrik eller särskilt utvecklad, inga betydande mineralfynd gjordes, terrängen var svårforcerad och avståndet till viktigare spanska besittningar stort.

Costa Rica utvecklades som ett samhälle av fattiga spanska småbrukare med knappa kontakter med omvärlden. Denna fattigdom gjorde området till en ovanlig koloni, utan stora gods men

(80 av 1114 ord)

Medverkande

 • Alicia Frete
 • Anders Jönsson
 • Arne Jakobsson
 • Claes-Adam Wachtmeister
 • Göran Andersson
 • Hernán Horna
 • Jan von Konow
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Magnus Hedin
 • Lennart Weibull
 • Manfred Hofmann
 • Mauricio Rojas
 • Micael Lindholm
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Noel Broadbent
 • Pedro da Cruz
 • Pedro van der Lee
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Natur:
M.A. Boza, Costa Rica National Parks (engelsk översättning 1986);
D.H. Janzen, Costa Rican Natural History (1983);
G. Stiles & A.F. Skutch, A Guide to the Birds of Costa Rica (1989).
Litteratur:
A. Chase, Narrativa contemporánea de Costa Rica (1975);
G. Fernández, Los caminos del teatro en Costa Rica (1977);
R. Sotelo, Escritores de Costa Rica (1942).
Historia:
J.A. Booth, Costa Rica: Quest for Democracy (1989);
M.J. MacLeod, Spanish Central America: A Socioeconomic History, 1520–1720 (1973);
Bruce M. Wilson, Costa Rica: Politics, Economics and Democracy (1998);
R.L. Woodward, Central America: A Nation Divided (1976);
M.L. Wortman, Government and Society in Central America, 1680–1840 (1982).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Costa Rica. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/costa-rica