(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Costa Ricas långsmala landyta mellan Stilla havet och Atlanten (Karibiska havet) har tre skilda landformsregioner.

De centrala högländerna går som en ryggrad genom landet och består av

(27 av 191 ord)

Klimat

Costa Rica tillhör den tropiska klimatzonen men uppvisar stora temperaturvariationer, vilket hänger samman med höjdförhållandena. Låglandsregionerna

(16 av 114 ord)

Växt- och djurliv

Floran är mycket artrik och omfattar ca 8 000 kärlväxtarter. Hälften av Costa Ricas areal täcktes ursprungligen av mycket artrika, städsegröna tropiska fuktskogar och regnskogar, mest utbredda längs landets atlantsida.

(29 av 207 ord)

Naturskydd

Costa Ricas naturliga vegetation har utarmats mycket kraftigt till följd av

(11 av 76 ord)

Medverkande

  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/costa-rica/natur