covid-19 (av engelska coronavirus disease och 2019), luftvägssjukdom orsakad av viruset

(11 av 69 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Symtom

Att förlora luktsinnet och därmed delar av smaksinnet är ett tidigt

(11 av 77 ord)

Smittvägar

Sjukdomen covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2. En infekterad person producerar mest virus och är alltså mest smittsam i samband med första symtom. Man bedöms vara smittsam från en dag innan symtom tills det gått minst sju dagar efter första symtom och man varit feberfri och helt frisk i 48 timmar.

(50 av 349 ord)

Smittskydd

Covid-19 klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom och samhällsfarlig sjukdom. Allmänfarliga sjukdomar är även smittspårningspliktiga.

Folkhälsomyndigheten har utfärdat allmänna råd och rekommendationer för att förhindra smittspridning. De mest grundläggande råden

(30 av 214 ord)

Test

Det finns tre typer av covid-19-test. PCR-test och antigentest (snabbtest) visar om en person har pågående infektion. Antikroppstest (serologiskt test) visar om en person genomgått infektion tidigare.

PCR-test undersöker

(29 av 203 ord)

Sjukdomsförlopp

Tiden från att någon blivit smittad till att personen får symtom (inkubationstiden) är 2–14 dagar (i genomsnitt fem dagar). De flesta som smittas blir lindrigt sjuka i omkring två veckor. Omkring 20 procent av de smittade blir allvarligt sjuka

(39 av 274 ord)

Behandling

De flesta som får covid-19 blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård. Men man bör söka

(16 av 111 ord)

Utbrottet 2019–21

(1 av 1 ord)

Kina

I slutet av 2019 spreds lunginflammation bland personer som besökt en djurmarknad i staden

(14 av 97 ord)

Världen

30 januari 2020 utlyste WHO internationellt hälsonödläge. 11 mars klassades covid-19 som en pandemi. Sjukdomen hade då spridits till 95 länder med cirka 100 000 bekräftat smittade.

Utöver Kina

(29 av 206 ord)

EU och Europa

Av medlemsländerna i EU drabbades Italien inledningsvis hårdast. I slutet av februari 2020 uppgick antalet bekräftat smittade till endast 70 personer men den snabba smittspridningen gjorde att antalet sjuka fort eskalerade. Tio städer i norra

(35 av 244 ord)

Sverige

Det första fallet av covid-19 i Sverige registrerades i början av februari 2020 och i mitten av

(17 av 110 ord)

Den svenska strategin

Enligt Folkhälsomyndigheten (FHM) går den övergripande strategin för att bekämpa covid-19 i Sverige ut på ”att minimera dödlighet och sjuklighet i hela befolkningen och att minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället”.

Den svenska

(35 av 249 ord)

Första vågen: våren 2020

1 februari 2020 klassade regeringen efter en begäran från Folkhälsomyndigheten covid-19 som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. I slutet av februari bekräftades de första fallen av covid-19 i Sverige. Risken för att allmän smittspridning förelåg i Sverige bedömdes vid tillfället vara låg. Risknivån höjdes 10

(45 av 318 ord)

Andra vågen: hösten 2020–vintern 2021

Under sommaren sjönk smittspridningen kraftigt i Sverige liksom i de flesta länder på norra halvklotet. I mitten av juni drog Folkhälsomyndigheten tillbaka sin rekommendation om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan. Argumenten för att i största möjliga mån hålla skolor öppna var dels att barn och ungdomar inte driver spridningen av covid-19, dels skolverksamhetens stora betydelse för barns och ungas hälsa. Samma argument låg bakom besluten att tillåta idrotts- och andra fritidsaktiviteter för barn och ungdomar även när restriktioner omöjliggjorde dylika aktiviteter

(81 av 620 ord)

Medverkande

  • Anders Hansson
  • Låtta Skogh
  • Olof Ollerstam
  • Sanna Trygg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, covid-19. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/covid-19