cybernetiʹk (av grekiska kybernēʹtēs ’styrman’, ’ledare’, av kybernaʹō ’styra’, ’leda’), det vetenskapliga område som omfattar studier av matematiska modeller för styrda system.

Termen cybernetik lanserades 1948 av den amerikanske matematikern Norbert Wiener som en övergripande benämning på studier av kommunikation med och styrning av komplexa system. Wiener hade

(48 av 340 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Sten Henriksson

Litteraturanvisning

IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics (tidskrift); W.R. Ashby, An Introduction to Cybernetics ( 1956);
N. Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine ( 1948);
N. Wiener, Materia, maskiner, människor ( svensk översättning, reviderad upplaga 1964).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, cybernetik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cybernetik