cybersäkerhet (engelska cyber security), tekniker, metoder och processer för att bevara och skydda digitala tillgångar från skador, attacker eller obehörig åtkomst.

Cybersäkerhet omfattar skyddet av både digital

(27 av 192 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Sårbarhet

Sårbarhet (engelska vulnerability) är svagheter i program eller system som gör dem känsliga för angrepp. Det kan röra sig om brister i design, implementation eller drift, ofta inom områden som inloggning, autentisering och rättigheter. Om tekniken inte utformats på rätt sätt kan även människors

(44 av 308 ord)

Hot och attacker

Cybersäkerhetsarbete handlar om att förstå hotbilder, bedöma sannolikheten för att olika typer av attacker inträffar, vilken skada de kan orsaka samt att förebygga och skydda mot skada.

Med upparbetade säkerhetsrutiner försöker man förhindra olika typer av hot och attacker, som

  • cyberbrott, då enstaka individer eller grupper angriper system, ofta för ekonomisk vinning
  • cyberkrigföring
(53 av 378 ord)

Skydd

Cyberskydd innebär att man försvarar data, datorer, servrar, nätverk och elektroniska system mot skadliga angrepp. I och med att antalet digitala enheter ökar blir cyberattacker allt vanligare och mer avancerade. Det blir

(32 av 223 ord)

Utsatta system

I samhället finns kritisk infrastruktur som är avgörande för ett fungerande samhälle, till exempel sjukhus, banker, transportmedel och kraftverk. Denna infrastruktur styrs och samordnas med datorsystem som löper risk att utsättas för attacker och sabotage med olika bakomliggande syften. Det är mycket

(42 av 291 ord)

Medverkande

  • Christin Lindholm
Källangivelse
Nationalencyklopedin, cybersäkerhet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cybersäkerhet