Cyʹpern, ö i nordöstra Medelhavet; 9 251 km2, 1,2 miljoner invånare (2020). Formellt utgör ön en enda stat, men sedan den turkiska invasionen

(23 av 164 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Cypern korsas i öst–västlig riktning av Kyreniabergen längs nordkusten och Troodosbergen med Olympus (1 951 m ö.h.) i den sydvästra delen. Kedjorna skiljs åt av den bördiga Mesaoriaslätten. Stora delar av ön

(32 av 209 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Cyperns säregna form, med den åt nordöst långt utdragna Karpashalvön, har direkt samband med det alpina bergskedjestråk som drar fram över ön

(22 av 151 ord)

Klimat

Cypern har ett utpräglat medelhavsklimat med het och torr sommar och sval och regnig vinter. Närheten till det asiatiska fastlandet gör att högsommartemperaturerna kan nå över 40 °C, oftast

(29 av 195 ord)

Växt- och djurliv

Cypern är något mindre än Östergötland. Landet domineras av Troodosbergen i sydväst med rester av mer urspungliga skogar insprängda bland omfattande trädplanteringar. Mesaoriaslätten i landets centrala delar är intensivt uppodlad och saknar större naturvärden. Kyerniabergen i norr hyser återigen en del värdefulla naturområden. Trots

(44 av 309 ord)

Naturskydd

Ca 10 % av Cypern står under någon form av naturskydd (2012).

(12 av 27 ord)

Befolkning

Cypern har fortfarande en lantliga prägeln, och drygt hälften av cyprioterna bor i byar på landsbygden. Den genomsnittliga folktätheten är 130 invånare per km2. Den turkiska delen är mindre tättbefolkad (1/5 av befolkningen bor här). De största städerna är Nicosia (237 800 invånare, 2012), Limassol (179 400) och Larnaca (58 000).

För uppgifter om livslängd och annan demografisk statistik se Landsfakta.

Cypern koloniserades cirka 1200 f.Kr. av greker, som därvid underkuvade en äldre befolkning. De många främmande herravälden under vilka ön sedermera

(82 av 583 ord)

Språk

Officiella språk i den grekcypriotiska delen är grekiska och turkiska, men

(11 av 35 ord)

Religion

Den grekiska befolkningen tillhör Cyperns ortodoxa kyrka, som enligt traditionen grundades

(11 av 66 ord)

Utbildning

Sedan den brittiska kolonialtiden finns en modell för undervisningsväsendet som gäller för

(12 av 81 ord)

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden är mycket högre i den södra delen av Cypern än i den norra. Turkcyprioterna i den

(17 av 121 ord)

Näringsliv

Servicenäringarna (handel, turism, administration) dominerar landets näringsliv. Turismen har efter en tillfällig nedgång under 1970-talet vuxit kraftigt och är en viktig inkomstkälla. Handelsflottan, som är en av världens största, ger också betydande inkomster. Efter inträdet

(35 av 248 ord)

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Omkring 14 procent av landets yta är brukbar jord, varav hela 21 procent konstbevattnas (2009). Jordbruket, tillsammans med fiske och skogsbruk, sysselsätter cirka 4

(24 av 166 ord)

Råvarutillgångar och energiförsörjning

Mineralutvinning (främst asbest och koppar) har gamla anor på Cypern. Asbestutvinningen i östra Troodosbergen upphörde 1992, och

(17 av 120 ord)

Industri

Cypern har aldrig haft en stor industrisektor. Före 1974 fanns huvuddelen av

(12 av 83 ord)

Utrikeshandel

Cyperns främsta handelspartner är den tidigare kolonialmakten Storbritannien. I övrigt går betydande

(12 av 81 ord)

Turism och gastronomi

Turismen utvecklades under 1960-talet och då främst på de norra delarna av ön. Den stora turistexpansionen kom först efter inbördeskrigets slut 1974 och skedde främst i de södra delarna. Landet besöktes

(31 av 217 ord)

Kommunikationer

Öns vägnät är omfattande, och 2/5 av vägarna är asfalterade. Järnväg saknas men

(13 av 91 ord)

Massmedier

Dagspressupplagan i Cypern är ca 50 000 ex., dvs. 105 tidningsex. per 1 000 invånare (2000), varav grekcypriotiska tidningar svarar för 80 %. Den största grekcypriotiska dagstidningen är oberoende Phileleftheros (’Liberalen’,

(31 av 195 ord)

Statsskick och politik

Republiken Cypern är den enda internationellt juridiskt erkända staten och omfattar

(11 av 67 ord)

Statsskick

Den författning som Cypern antog när ön blev självständig 1960 tillkom främst på brittiskt initiativ och var etniskt baserad. Alla poster inom exempelvis förvaltning och försvar skulle fördelas enligt vissa proportioner: 70 procent för

(34 av 241 ord)

Politik

Konflikten mellan grek- och turkcyprioter har överskuggat de politiska motsättningar som finns också inom respektive folkgrupp.

image/jpeg

Cypern. En demilitariserad buffertzon mellan de turk- och grekcypriotiska delarna upprättades 1974. Zonen patrulleras av FN:s fredsbevarande styrkor i Cypern (UNFICYP). Förhandlingar har sedan länge förts mellan parterna för att hitta en lösning på konflikten

Politik i Republiken Cypern

Det äldsta partiet på den grekcypriotiska sidan är det socialistiska Arbetarnas framstegsparti (Anorthotikon Komma Ergazemenou Laou, AKEL). I presidentvalet 2008 segrade

(81 av 985 ord)

Rättsväsen

Bortsett från t.ex. reglerna om fast egendom (vilka byggde på osmansk rätt) samt familjerätten

(14 av 98 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på allmän värnplikt med en första tjänstgöring om 26 månader, omfattar (2007) 10 000 man och är organiserat i en armé med två

(26 av 175 ord)

Musik

Det finns gemensamma nämnare, men skillnaden är relativt stor mellan grekisk och turkisk musiktradition på Cypern.

Hos grekerna är den

(20 av 141 ord)

Förhistoria

De äldsta spåren av mänsklig närvaro på Cypern har påträffats vid Akrotirihalvön på öns sydkust, där de inhemska dvärgformerna av skogselefant och flodhäst jagades och utrotades omkring 10 000 f.Kr. Föremål från en jägar- och samlarkultur har spårats i Tremithosdalen i sydöst.

De första rönen om Cyperns stenålder gjordes 1924 av Einar Gjerstad, som senare (1927–31) ledde den svenska Cypernexpeditionen.

(60 av 417 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Under Bysantinska riket 395–1191

Vid romarrikets delning 395 e.Kr. tillföll Cypern det östromerska riket. Den cypriotiska

(12 av 84 ord)

Latinska kungadömet 1192–1489

Ön blev 1192 kungadöme under Guy av Lusignan, tidigare kung av Jerusalem. Förutom den härskande fransktalande klassen, som organiserade

(19 av 134 ord)

Under Venedig 1489–1571

År 1489 tog Venedig kontroll över ön. Turkarna hade under tiden

(11 av 58 ord)

Det turkiska väldet 1571–1878

Den ortodoxa kyrkans självständighet återupprättades nu, feodalsystemet avskaffades och livegenskapen upphävdes. Den inhemska befolkningen fick äga, bruka och

(18 av 122 ord)

Det brittiska väldet 1878–1959

Storbritannien ingick 1878 ett avtal med sultanen om att överta kontrollen av Cypern mot att man använde ön som bas för att beskydda det turkiska väldet mot hotet från Ryssland. Cypern kvarstod dock formellt under turkisk överhöghet. Därför vägrade Storbritannien av hänsyn till den turkcypriotiska minoriteten att gå

(48 av 336 ord)

Självständig republik från 1960

Republiken Cyperns första president blev Makarios. Platserna i regering och parlament skulle tillsättas efter allmänna val inom respektive grupp och fördelas enligt styrkeförhållandet 7:3. Dessutom skulle varje folkgrupp ha en egen kammare för frågor rörande religion, kultur och utbildning. Enligt fördraget skulle Grekland och Turkiet stationera 950 respektive 650 soldater på Cypern. När vicepresidenten Küçük lade in sitt veto mot att den cypriotiska försvarsmakten skulle integreras i stället för att bestå av etniskt separata enheter, svarade Makarios med att föreslå

(80 av 677 ord)

Medverkande

 • Anders Hellner
 • Anders Jönsson
 • Dick Harrison
 • Göran Andersson
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jan-Öjvind Swahn
 • Johan Warell
 • Karl Erik Gustafsson
 • Kenneth Nyström
 • Magnus Sylvén
 • Mats Einarsson
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Nils-Anders Lindström
 • Paul Åström
 • Per Beskow
 • Rutger Lindahl
 • Stefan Anderberg
 • Sven Behrens
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

V. Argyrou, Tradition and Modernity in the Mediterranean: The Wedding as Symbolic Struggle (2005);
P. Oberling, The Road to Bellapais (1982).
LitteraturanvisningNatur:
R.D. Meikle, Flora of Cyprus 1–2 (1977–85).
Förhistoria:
The Swedish Cyprus Expedition 1–4 (1934–72).
Historia:
T. Bahcheli, Greek-Turkish Relations since 1955 (1990);
N. Crawshaw, The Cyprus Revolt: An Account of the Struggle for Union with Greece (1978);
G. Hill, A History of Cyprus (1948);
Ann-Sofi Jakobsson Hatay, Konflikten på Cypern (2002);
Z.M. Necatigil, The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law (1989).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Cypern. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cypern