däggdjur, Mammaʹlia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter. Deras hjärna är både relativt större och mer komplicerat byggd än andra djurs. Liksom fåglar har de inre värmereglering, de är alltså jämnvarma (se kroppstemperatur). Ett karakteristiskt drag är den avancerade omvårdnaden av ungarna; modern har

(47 av 324 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Fortplantning

Däggdjur föder, med undantag av kloakdjur, levande ungar. Hanen har ett yttre parningsorgan, penis, och parningen leder till inre befruktning.

De mest primitiva däggdjuren, kloakdjuren, lägger ägg, som antingen förvaras i en pung på buken eller läggs i en håla.

(40 av 279 ord)

Däggdjurens tidiga utvecklingshistoria

Däggdjurens historia är relativt väl känd tack vare ett stort antal fossilfynd. De anses ha utvecklats från den grupp däggdjurslika reptiler som kallas therapsider. Liksom däggdjuren hade dessa på varje sida av skallen en enda lågt belägen tinningöppning.

(38 av 269 ord)

Däggdjurens tidsålder

När dinosaurierna försvann, vid övergången till paleogen för ca 65 miljoner år sedan, blev däggdjuren den dominerande gruppen bland de landlevande ryggradsdjuren. Perioden kallas ofta just därför däggdjurens tidsålder. Under denna period utvecklades en rad olika däggdjursgrupper, av vilka många nu är utdöda. Inte mindre än ca 22 ordningar blomstrade först men dog sedan ut under perioden. Några av dessa ordningar var mycket artrika.

(64 av 454 ord)

Ekologiska anpassningar

Utvecklingen inom klassen däggdjur har lett till många starkt specialiserade grupper som avviker starkt från de ursprungliga insektsätarlika typerna. Storhjärnan visar ökad tillväxt, och även lillhjärnan, som är centrum för koordinationen av rörelser, är proportionellt större än hos alla andra ryggradsdjursgrupper

(41 av 289 ord)

Liv i vatten

En rad olika däggdjursordningar har utvecklat former som är anpassade till ett liv i vatten, både i havet och i sötvatten. Bland dessa är valar och sirendjur mest specialiserade i och med att de är helt bundna till vattnet, även då de parar sig och föder sina

(47 av 334 ord)

Liv i luften

Betydligt färre däggdjursgrupper har anpassat sig till ett liv i luften, och endast en ordning, fladdermöss, har utvecklat fullständig flygförmåga. Inom denna ordning har en flyghud utvecklats mellan handens fingrar. (Hos de utdöda flygödlorna spändes flyghuden ut av bara ett finger, och hos

(43 av 304 ord)

Ben och fötter

Benen och fötterna har hos landlevande däggdjur förändrats mycket inom olika utvecklingslinjer. Stora växtätare som elefanter, flodhästar och noshörningar har kompletterat tårna med en

(24 av 165 ord)

Föda

Bland landdjuren har utvecklingen gått från små, uppenbarligen insektsätande förfäder till djur med skilda näringsfång. Tänderna är hos insektsätare och rovdjur spetsiga och vassa för att kunna skära itu födan, medan växtätare har malande och skarpkantade tänder, anpassade för att kunna mala sönder hårda växtfibrer. Några grupper har bibehållit det ursprungliga insektsätande levnadssättet, där däggdjuret ofta är bara något större än sitt byte. Sådana däggdjur finns både bland pungdjur (pungnäbbmöss och pungspetsekorrar) och placentadäggdjur (egentliga insektsätare, spetsekorrar

(77 av 550 ord)

Skydd mot predatorer

Många däggdjur som är långsamma eller har dålig syn har utvecklat olika typer av

(14 av 94 ord)

Gift

Ett mycket litet antal däggdjur använder gifter för att bedöva eller döda bytesdjur. De båda arterna

(16 av 111 ord)

Däggdjur och människan

(1 av 1 ord)

Husdjur, sällskapsdjur och försöksdjur

Människan har under lång tid utnyttjat andra däggdjursarter för sina egna ändamål. Många arter har länge hållits som husdjur. Par- och uddatåiga hovdjur, t.ex. kamel, nötkreatur, svin och häst, har sedan flera tusen år hållits dels som drag-

(38 av 271 ord)

Skadedjur

En del däggdjursarter, speciellt bland gnagarna, orsakar stora ekonomiska förluster för människan genom att äta av hennes grödor

(18 av 122 ord)

Hotade däggdjur

Människans jakt och hennes globala omvandlingar av världens miljöer utgör, och har utgjort, ett mycket stort hot mot däggdjurens framtid. I ett historiskt perspektiv finner man att däggdjuren visar påfallande koncentrerat utdöende under vissa tidsintervall. Försvinnandet skylls ibland på klimatförändringar vid senaste nedisningens slut. Men

(45 av 313 ord)

Medverkande

  • Lars Werdelin
  • Ragnar Hall
  • Torbjörn Ebenhard

Litteraturanvisning

J. Bergström, Fauna i möte med istid och människa, Univ. of Lund, Institute of Archaeology, Report No. 33 (1990);
Robert L. Carroll, Vertebrate Paleontology and Evolution (1988);
B. Hanström (red.), Djurens värld 11–14, Däggdjur (1960);
Johnny Karlsson (red.), Djurens underbara värld (1983);
B. Kurtén, Däggdjurens tidsålder (1971);
Ian L. Mason (red.), Evolution of Domesticated Animals (1984);
P. Forbes (utgivare), Jordens djur 1–6 (1984–87);
R.M. Nowak, Walker’s Mammals of the World 1–2 (1991);
D.E. Wilson & D-A.M. Reeder, Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3:dje upplaga 2005).
D.E. Wilson & R.A. Mittermeier (Red.), Handbook of the Mammals of the World 1-8 (2009–, första volymen, om landlevande rovdjur, publicerades 2009);
D. Macdonald (Red.), The Encyclopedia of Mammals, (2:a upplagan 2009);
IUCN (Utg.), Wildlife in a changing world. An analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species (2009).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, däggdjur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/däggdjur