Allmänt:
Svenska Turistföreningens årsskrift 1972;
R. Dybeck, Om Dalarne 1–2 (1918);
K.E. Forsslund, Med Dalälven från källorna till havet (1919–39);
R. Holmström & S.A. Svensson (utgivare), Dalarna (1971);
B. Rosén, Dalarna (1981).
Natur:
Länsstyrelsen i Kopparbergs län, Vägvisare till naturen i Dalarna (1978);
E. Almquist, Dalarnas flora (1949);
K. Bylin, Dalarnas fåglar (1975);
K.-H. Forslund & K. Curry-Lindahl (utgivare), Natur i Dalarna (1949).
Dialekter:
E.O. Bergfors, Tilljämning a>å i dalmål (1961);
P. Envall, Dala-Bergslagsmålet (1930);
L. Levander, Dalmålet 1–2 (1925–28);
L. Levander & S. Björklund, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna (1961).
Ortnamn:
B. Lindén, Dalska namn- och ordstudier I: 1–3 (1947–54);
H. Ståhl, Ortnamnen i Kopparbergslagen (1960);
H. Ståhl, Ortnamn i Dalarna (1982).
Folkkultur:
L. Levander, Övre Dalarnas bondekultur under 1800-talets förra hälft 1–4 (1943–53);
S. Montelius, Dalarnas äldre brukshantering (1970);
S. Montelius, Fäbodväsendet i övre Dalarna (1977);
G. Rosander, ”The ’nationalisation’ of Dalecarlia”, Arv 1986.
Litteratur:
G. Furuland, Dalarna i dikten och Dalarnas diktare (1930);
T. Nilsson & I. Tunander (utgivare), I Dalarna: Ett urval litteratur om Dalarna (1952);
O. Wingborg, Litteratur om Dalarna (1–4, 1969–83).
Arkitektur:
G. Ternhag (utgivare), Bygga och bo i Dalarna (1989).
Historia:
Å. Hyenstrand, ”Järn och bebyggelse”, Dalarnas Hembygdsbok 1974;
G. Näsström, Mitt Dalarna (1972);
I. Serning, Dalarnas järnålder (1966).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dalarna/litteraturanvisning