(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Från natursynpunkt hör den övervägande delen av Dalarna till norrlandsterrängens område, även om landskapet räknas till Svealand. Den viktiga gränslinjen för denna landskapstyp, limes norrlandicus, skär nämligen genom sydligaste Dalarna, och endast en mindre del räknas till Mellansvenska sänkan. Landytan höjer sig från 60 m ö.h. i sydöstra hörnet av Dalarna och når 1 200 m ö.h. i nordväst, där en del toppar ingår i fjällkedjan. Utmärkande är vidare landskapets utpräglat långsmala form, vilken beror på att den helt dominerande ledlinjen, Dalälven, med

(80 av 860 ord)

Klimat

Dalarna har en utpräglad klimatprofil. De västra delarna ingår i ett av de tre områden med kontinentalt klimat som kan urskiljas i Sverige. De utmärks av att vintern är kallare

(30 av 211 ord)

Växtliv

Mer än tre fjärdedelar av landskapet utgörs av skogsmark mot endast ca 7 % odlad mark. Tall- och granskogar dominerar. Fattiga och torra tallhedar med ljung, lingon, mjölon och

(28 av 193 ord)

Djurliv

Även djurlivet utmärks av mötet mellan nordliga och sydliga arter. På fjällen i nordväst finner man

(16 av 109 ord)

Kulturlandskap

Kulturlandskapet kan med Erik Axel Karlfeldts ord karakteriseras som en enhet av mångfalder. Kulturhistoriskt är skillnaderna stora mellan de sydöstliga delarna, som tillhör Bergslagen, och det övriga, egentliga Dalarna. Särna–Idre-området längst i nordväst räknas historiskt inte heller till det egentliga

(40 av 285 ord)

Medverkande

  • Sven Behrens
  • Tomas Germundsson
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dalarna/naturlandskap-och-kulturlandskap