damm, dammbyggnad, byggnadsverk som dämmer upp vattennivån i ett vattendrag eller en sjö över den naturliga nivån eller

(18 av 128 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Olika typer av dammar

Dammar som främst tjänar till att hindra vatten från att tränga in över ett lågt liggande område kallas skyddsdammar. Om ändamålet är att skydda jordbruksmark kallas de ofta invallningsdammar. Vid gruvor och industrier byggs restproduktdammar för deposition av olika slags restprodukter genom sedimentering. Enkla skyddsdammar av provisorisk karaktär är fångdammar, som byggs för att under kortare tid torrlägga arbetsplatser o.d.

Dammar indelas efter sitt statiska verkningssätt i gravitationsdammar och valvdammar och efter byggnadsmaterialet i jord- och stenfyllnings- samt betongdammar. I

(80 av 593 ord)

Dammens olika delar

Med hänsyn till verkningssätt kan dammar indelas i kröndammar och utskovsdammar. Kröndammar har överkanten (krönet) på en nivå ovanför den högsta beräknade uppströmsytan, dvs. så högt

(26 av 179 ord)

Dammolyckor

Om höga dammar som dämmer upp stora vattenmagasin brister kan stora skador nedströms uppstå. År 1959 brast den 70 m höga och 220 m långa valvdammen vid Malpasset i Frankrike, varvid ca 400

(33 av 215 ord)

Medverkande

  • Harald Eriksson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, damm. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/damm