Danmarks näringsliv domineras av service- och tjänstenäringar och en modern industri, medan det tidigare så viktiga jordbruket numera bidrar med endast en liten del av

(25 av 176 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk och boskapsskötsel

Danmark är en stor jordbruksnation och en av världens ledande exportörer av förädlade lantbruksprodukter. Omkring 60 procent av landets yta används för jordbruksproduktion, en internationellt sett mycket hög andel. Mer än hälften av den odlade arealen upptas av spannmålsproduktion. Fram

(40 av 281 ord)

Skogsbruk

Ungefär 10 procent av Danmarks landareal är täckt av skog, varav över hälften

(13 av 90 ord)

Fiske

Danmark är en av världens 15 största fiskenationer avseende fångstmängd. År 2009 fångades cirka 780 000 ton

(16 av 112 ord)

Råvarutillgångar och energiförsörjning

I jämförelse med de flesta andra västeuropeiska länder har Danmark små råvarutillgångar. Landet är dock självförsörjande med kalksten, krita och lera samt med sand och grus (se naturgrus). Brytningen av kalksten, som används för cementtillverkning, äger främst rum längs Limfjorden på norra

(42 av 298 ord)

Industri

Industrin svarar tillsammans för knappt 15 procent av sysselsättningen i landet och bidrar med en ungefär 22 procent till BNP. Danmark är ett högt utvecklat industriland trots begränsade råvarutillgångar. Tillverkningen är mångsidig och i jämförelse med andra industriländer är den stora andelen småföretag påfallande.

Det omfattande

(46 av 323 ord)

Utrikeshandel

Eftersom Danmark har en förhållandevis liten inhemsk marknad och samtidigt saknar många viktiga råvaror spelar utrikeshandeln en stor roll i landets ekonomi.

(22 av 155 ord)

Turism och gastronomi

Danmark besöks årligen av knappt 5 miljoner turister, främst tyskar och skandinaver. Utländska besökare uppskattar främst de många stränderna, krogarna på landsbygden, de charmiga medeltidsstäderna samt inte minst Köpenhamn. De flesta övernattningarna kommer från uthyrning av danskägda sommarhus längs Jyllands västkust och på Bornholm. Storstaden Köpenhamn har nöjesturism och affärsresenärer. Därutöver finns flera stora nöjesanläggningar, t.ex.

(56 av 397 ord)

Medverkande

  • Anders Jönsson
  • Johan Warell
  • Låtta Skogh
  • Tove Janson Borglund
  • Ulf Erlandsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ekonomi och näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/danmark/ekonomi-och-näringsliv