(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medeltiden

Av den ursprungliga utsmyckningen i de äldsta träkyrkorna är endast ett fragment bevarat, Hørningplanken från 1000-talet. Under 1100-talets våldsamma byggaktivitet, då ett stort antal stenkyrkor uppfördes, skapades skulptur i romansk

(30 av 212 ord)

Renässans och barock

Efter reformationen 1536 upphörde kalkmåleriet nästan helt, och en del av kyrkornas inredningar förstördes. I stället fick porträttkonsten allt större betydelse. Kristian II porträtterades av Michel Sittow, Albrecht Dürer, Quentin Massys, Barent van Orley, Lucas Cranach och Jan Gossaert. Cornelis Floris i Antwerpen utförde monumentala gravskulpturer över Fredrik I i Slesvig och Kristian III i Roskilde, medan målaren Jacob Binck arbetade för såväl det danska som det svenska kungahuset. Under Fredrik II knöts flera framstående konstnärer till det danska hovet.

(80 av 873 ord)

Realism och romantik

Kort efter sekelskiftet 1800 valde en ny generation danska konstnärer att utbilda sig i Paris: Napoleontidens mest framstående målare François Gérard, Antoine Jean Gros, Anne-Louis Girodet-Trioson och särskilt J.L. David var deras förebilder. C.G. Kratzenstein Stub inspirerades av romantikerna, J.L. Lund anslöt sig i Rom till de tyska Nazarenerna, medan C.W. Eckersberg hos David fann de klassiska ideal som i hans konst slog ut i full blom efter hans vistelse i Rom och som han senare som professor i Köpenhamn

(80 av 882 ord)

Modernism

Berlin och Paris var de viktiga centra där danska konstnärer före första världskriget mötte kubism, fauvism och expressionism: Harald Giersing, Vilhelm Lundstrøm, som 1918 visade skulpterade collage efter mönster från Picasso, samt Edvard Weie, som skapade en syntes av modernismen och sina studier av den äldre konsten (Delacroix) i en personlig, mytologisk värld. Åren efter 1870 jäste missnöjet med Kunstakademiet och dess monopol som undervisningsanstalt och utställningsarrangör. Omkring 1882 tillkom flera fria konstskolor, och 1891 arrangerades för första gången Den

(80 av 566 ord)

Samtidskonst

Under 1970-talet började kvinnorna ta plats på den avantgardistiska konstscenen och var även de som till stor del drev konsten framåt, exempelvis Kristina Justesen (född 1943) med sina politiska fotografier och bild- och filmskaparen Jytte Rex (född 1942). Också en rad kollektiva konstnärliga aktiviteter var viktiga, såsom tablåinstallationen Damebilleder 1970 och Kvindeudstillingen XX 1975. Ett konstnärspar som satt stor prägel på dansk konst sedan 1970-talet är Lene Adler Petersen (född 1944) och Bjørn Nørgaard, som slog igenom med en rad

(80 av 571 ord)

Medverkande

  • Charlotte Christensen
  • Per Brunskog
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Konst. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/danmark/konst