(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Växt- och djurliv

Danmark kan betraktas som ett Västeuropa i minatyr. Ytan är 43 000 km2, vilket motsvarar mindre än en tiondel av Sveriges. Här ryms mer än 400 mindre och större öar samt en lång och varierad kust. Halvön Jylland i väster utgör en förlängning av det europeiska fastlandet.

Floran överensstämmer i stora drag med den i Skåne och Halland, men i synnerhet på Jylland finns ett stort inslag av äkta oceaniska arter som saknas eller är mycket ovanliga i Sverige, till

(79 av 991 ord)

Naturskydd

Naturskyddet i Danmark är under utveckling och den första nationalparken invigdes så sent som 2008. Den danska naturskyddslagen

(18 av 126 ord)

Klimat

Danmark har ett varmtempererat klimat med en maritim prägel. Landets läge i den norra tempererade zonens västvindsbälte påverkar i synnerhet fuktighets- och nederbördsförhållandena. Hela året blåser mestadels västliga och sydvästliga vindar. Då högtryckssystem på

(34 av 241 ord)

Terrängformer och berggrund

Danmarks nuvarande geografi har formats huvudsakligen av en serie nedisningar under kvartärperioden. Endast i de östra delarna av landet når den i övriga Skandinavien så dominerande granitberggrunden dagen. Större delen av Danmark utmärks av ett böljande slättlandskap med morän och bördig åkermark, och landskapet är uppbrutet av öar och vattendrag.

Bornholm längst i öster är uppbyggd av granitberggrund som hör till den fennoskandiska urbergsskölden, vilket märkts i dess nordliga klinter. Berg i dagen förekommer i form av kalksten från Kritaperiodens

(80 av 1811 ord)

Medverkande

  • Magnus Sylvén
  • Ragnar Hall
  • Sven Behrens
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/danmark/natur