datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler). Den enklaste formen av datakommunikation är då två stationer kommunicerar via en direkt uppkopplad förbindelse. Oftare sker datakommunikation mellan två stationer över speciellt inrättade nät eller över det allmänna telenätet (se ADSL och ISDN), vilket hanterar tjänster för såväl tal som data och bild. Under flera decennier har dessutom det vanliga telefonnätet utnyttjats. Via modem (modulator–demodulator), som anpassar datorers eller terminalers digitala signaler

(77 av 582 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Datanät

Kommunikationsnät särskilt avsedda för överföring av data mellan datorer kallas datanät. Publika datanät började installeras i Nordamerika, Europa och Japan under 1970-talet. Under 1990-talet har en stor mängd av dessa datanät blivit sammankopplade för världsomspännande datakommunikation.

Datanät kan på grundval av sin arkitektur och teknik kategoriseras i två huvudtyper: globala datanät, ofta betecknade WAN (wide area networks) samt lokala datanät, betecknade LAN (local area networks). De globala datanäten, vilka ofta drivs av en teleförvaltning, är uppbyggda av ett antal noder

(80 av 676 ord)

Datornät

En uppsättning datorer som använder gemensamma protokoll för kommunikation över datanät brukar kallas ett datornät. I ett sådant erbjuds användaren tjänster som att utväxla meddelanden (se e-post), att överföra datamängder (filer), att skicka kommandon för utförande på annan dator, att köra på annan dator (fjärrinloggning) eller att söka, utbyta information och publicera på nätet (se World

(56 av 399 ord)

Större datornät

Det första större datornätet var avsett för försvarsfinansierad forskning, inte minst vid datavetenskapliga universitetsinstitutioner. Det hette ARPANET och började installeras i USA 1969. Det lades officiellt ned 1990, sedan det övergått till och ersatts av NSFnet (National Science Foundation) och internet. Andra tidiga datornät utvecklades av stora datorföretag i USA.

(50 av 355 ord)

Medverkande

  • Jonas Skeppstedt
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Ulf Körner
  • Yngve Sundblad

Litteraturanvisning

Andrew S. Tanenbaum & David J. Wetherall, Computer Networks (5:e upplagan 2013).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, datakommunikation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/datakommunikation