En uppsättning datorer som använder gemensamma protokoll för kommunikation över datanät brukar kallas ett datornät. I ett sådant erbjuds användaren tjänster som att utväxla meddelanden (se e-post), att överföra datamängder (filer), att skicka kommandon för utförande på annan dator, att köra på annan dator (fjärrinloggning) eller att söka, utbyta information och publicera på nätet (se World

(56 av 399 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Större datornät

Det första större datornätet var avsett för försvarsfinansierad forskning, inte minst vid datavetenskapliga universitetsinstitutioner. Det hette ARPANET och började installeras i USA 1969. Det lades officiellt ned 1990, sedan det övergått till och ersatts av NSFnet (National Science Foundation) och internet. Andra tidiga datornät utvecklades av stora datorföretag i USA.

(50 av 355 ord)

Medverkande

  • Jonas Skeppstedt
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Yngve Sundblad
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Datornät. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/datakommunikation/datornät