Metoder som ger absolut datering eller kronologi finns av olika slag,

(11 av 50 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Datering med radioaktiva isotoper

Många grundämnen består av flera olika isotoper. En del av dessa är radioaktiva, dvs. de faller spontant sönder till andra isotoper. Sedan den instrumenttekniska utvecklingen har kommit så långt att man mycket noggrant kan mäta sönderfallskonstanter och förhållanden mellan olika isotoper har radioaktiva sönderfallsserier blivit mycket användbara redskap för åldersbestämning av geologiska bildningar och arkeologiska lämningar.

Sönderfallskonstanten är ett mått på hur fort det radioaktiva sönderfallet för en viss sönderfallsserie går. Om sönderfallskonstanten är känd kan man genom att analysera

(80 av 900 ord)

Magnetisk datering

Den magnetism som finns i bergarter och lösa sediment kan på

(11 av 58 ord)

Lervarvskronologisk datering

är en absolut dateringsmetod genom vilken man med hjälp av årsrytmiskt

(11 av 49 ord)

Dendrokronologisk datering

Dendrokronologi är en dateringsmetod för årsexakt tidsbestämning av trä. Man mäter trädens årsringar, som

(14 av 96 ord)

Tefrokronologisk datering

använder tefralager (lager av vulkanisk aska) som stratigrafiska ledhorisonter i geologiska

(11 av 52 ord)

Medverkande

  • Björn Öhlander
  • Göran Bylund
  • Lars Löfstrand
  • Lena Adrielsson
  • Ronnie Liljegren
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Absoluta dateringsmetoder. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/datering/absoluta-dateringsmetoder