destillation (latin destillaʹtio ’drypande’, ’nedflytande’, av destiʹllo ’droppa ned’), separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar). Om en del av vätskeblandningen förångas och ångan därefter kondenseras kommer därför destillatet (kondensatet) att vara anrikat på någon av den ursprungliga vätskeblandningens komponenter. Principens detaljer demonstreras i ett enkelt fall i texten nedan i anslutning till bild 1. Stor skillnad

(80 av 712 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Teknisk utformning

För att få god renhet hos produkterna låter man separationen ske i steg med successiv kontakt mellan ånga och återförd vätska (återflöde). Detta kan åstadkommas i ett vertikalt, cylindriskt kärl, en kolonn, som försetts med bottnar eller packning så att ett effektivt massutbyte kan ske mellan ånga och vätska.

Blandningen som skall destilleras matas in på lämplig botten i kolonnen (se bild 3) och man erhåller två produkter, ett destillat i toppen av kolonnen och ett bottenuttag nedtill.

(78 av 557 ord)

Speciella förfaranden

En förstärkarkolonn är en kolonn avsedd för att ur ett ofta förångat tillflöde avlägsna mindre mängder av en mindre flyktig komponent. En avdrivarkolonn eller stripper är en kolonn i vilken mindre mängder av mycket flyktiga komponenter avlägsnas. Denna typ av kolonn används ofta

(43 av 306 ord)

Energiaspekter

Under en destillation krävs stora energimängder vid förångningen. Energibesparande åtgärder är

(11 av 68 ord)

Destillation av alkoholdrycker

I fråga om alkoholdrycker används destillation för att höja alkoholhalten. Konsten att destillera alkoholhaltiga drycker kom till västerlandet på 1300-talet. Det ursprungliga sättet att destillera alkoholhaltiga drycker

(27 av 192 ord)

Historia

Destillation är känd ända sedan antiken och finns omnämnd av Aristoteles (300-talet f.Kr.). I Alexandria (0–200 e.Kr.) lyckades man

(19 av 132 ord)

Medverkande

  • Claes Åquist
  • Urban Grén
  • Urban Laurin

Litteraturanvisning

R.W. Rousseau (utgivare), Handbook of Separation Process Technology (1987).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, destillation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/destillation