det moderna genombrottet, periodbegrepp främst tillämpat inom nordisk litteraturhistoria för tiden 1870–1905. Exakta brytpunkter är inte möjliga att slå fast, eftersom det rör sig om en fortgående moderniseringsprocess.

Bakom det moderna genombrottet låg djupgående förändringar i samhällsstrukturen: den snabba utbyggnaden av kommunikationerna, järnvägen (från 1850-talet), telegrafen (från 1853), telefonen (från 1877). Härtill de moderna folkrörelserna, uppkomsten av journalistiskt mer avancerade dagstidningar – Dagens Nyheter (1864), Politiken (1884), Svenska Dagbladet (1884) – och etablering av modern förlagsverksamhet. Parallellt

(77 av 548 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Bertil Nolin

Litteraturanvisning

G. Ahlström, Det moderna genombrottet i Nordens litteratur ( 1947);
E. Bredsdorff, Det store nordiske krig om seksualmoralen: sedlighetsdebatten i nordisk litteratur i 1880’erne ( 1973);
P. Dahlerup, Det moderne gennembruds kvinder ( 1983);
K.E. Lundevall, Från åttital till nittital ( 1953);
B. Nolin & P. Forsgren (utgivare), The Modern Breakthrough in Scandinavian Literature 1870–1905 ( 1988);
P.A. Tjäder, Det unga Sverige: Åttitalsrörelse och genombrottsepok ( 1982).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, det moderna genombrottet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/det-moderna-genombrottet