didaktiʹk (grekiska didaktikoʹs ’undervisande’, av didaʹskō ’undervisa’), läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik. Termen

(17 av 115 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Grundläggande frågor

Didaktik handlar om lärande och undervisning i relation till kunskapstraditioner och kunskapspraktiker, normer, bedömningssystem och institutionell inramning, lärresurser och handlingsutrymme. Didaktiken omfattar såväl kunskaper och färdigheter som hur man utvecklar förmågor och identitet.

De tyska didaktikerna Werner Jank och Hilbert

(40 av 282 ord)

Allmän didaktik

Didaktiken kan delas in med avseende på olika innehållsliga intressen. Ett sådan

(12 av 84 ord)

Ämnesdidaktik – temadidaktik – fackdidaktik

Ämnesdidaktiken (jämför begreppet ”fackdidaktik”, vilket har anknytning till danskans och norskans ”fag-didaktik” och

(13 av 92 ord)

Historia

Ordet didaktik användes redan av Homeros och senare av Platon för att beskriva den undervisningsmetod som Sokrates kallade maieutik. I den judiska idétraditionen används termen sparsamt i Gamla Testamentet för att i en explosionsartad omfattning anlitas då evangelisterna beskriver Jesu undervisande gärning.

I mera systematisk mening infördes didaktiken i Europa under 1600-talet. Av de mest namnkunniga introduktörerna märks

(58 av 412 ord)

Den svenska didaktikens utveckling

Didaktiken i Sverige har en särskild och viktig historia. Som en av de första uppmärksammade rikskansler Axel Oxenstierna dess möjligheter. Det var i efterdyningarna efter Sveriges insatser under det trettioåriga kriget som behovet av att alfabetisera svensk allmoge formulerades. Det

(40 av 282 ord)

Medverkande

  • Staffan Selander
  • Tomas Kroksmark

Litteraturanvisning

G. Arfwedson, Undervisningens teorier och praktiker (1998);
Jan Bengtsson & T. Kroksmark, Allmänmetodik, allmändidaktik (1993);
H. Blankertz, Didaktikens teorier och modeller (svensk översättning 1987);
J.A. Comenius, Didactica Magna: Stora undervisningsläran (svensk översättning 1989);
W. Jank & H. Meyer, Didaktische Modelle (1991);
T. Kroksmark, Didaskalos (1993);
D.C. Kochan (utgivare), Allgemeine Didaktik (1970);
F. Marton (utgivare), Fackdidaktik 1–3 (1986);
S. Selander & G. Kress, Didaktisk design - ett multimodalt perspektiv (2010);
K. Schnack (utgivare), Fagdidaktik og almendidaktik (1993).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, didaktik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/didaktik