digital modulering, förändring av en analog bärvågs amplitud, frekvens eller fas med en diskret informationssignal som representerar

(17 av 117 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Grundläggande digitala moduleringstekniker

Tre grundläggande moduleringstyper förekommer.

ASK (amplitude shift keying): bärvågens amplitud antar diskreta värden i takt med informationssignalen. Den enklaste typen är BASK (binary ASK). I denna antar signalens amplitud

(29 av 205 ord)

Symboler

För förståelsen av olika digitala moduleringstekniker är det viktigt att skilja på begreppen bit och symbol. I exemplen ovan var symbolen

(21 av 148 ord)

Konstellationsdiagram

Ett centralt hjälpmedel vid beskrivningen av olika moduleringstekniker är konstellationsdiagram. Detta är en geometrisk representation av symbolerna och ett sätt att illustrera hur symbolerna moduleras. En allmän matematisk formel som beskriver den modulerade signalen (oberoende

(35 av 248 ord)

QPSK och dess varianter

QPSK (quadrature phase shift keying) är en fasmoduleringsteknik med fyra symboler som svarar mot de binära värdena 11, 01, 00 och 10, för vilka fasen kan anta fyra värden: π/4, 3π/4, 5π/4 och 7π/4. En QPSK-kodad signal överför dubbelt så många bitar som BPSK-kodad signal men upptar samma bandbredd. Detta är en konsekvens av I- och Q-vågornas ortogonalitet som gör det möjligt att sända två signaler samtidigt utan att de stör varandra.

image/jpeg

digital modulering. Konstellationsdiagram för fasmoduleringstekniken

(79 av 884 ord)

Graykodning

Så kallad Graykod används för att tilldela binära ord till symbolerna. Denna har egenskapen att två närliggande ord skiljer sig på endast en position. Användning av Graykoder är mycket vanlig i digital modulering (se även binärkodad decimal notation).

En

(39 av 278 ord)

Medverkande

  • Ivan Kruzela

Litteraturanvisning

Aburpa Das, Digital Communication: Principles and System Modelling (2010);
K. V. Prasad, Principles Digital Communication Systems and Computer Networks (2004);
Fuqin Xiong, Digital Modulation Techniques (2006).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, digital modulering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/digital-modulering