dinosaurier (av grekiska deinoʹs ’fruktansvärd’ och sauros [sauʹ-] ’ödla’), skräcködlor, jätteödlor, Dinosauria [-sauʹ-], utdöd överordning kräldjur i underklassen arkosaurier (inom gruppen Diapsida). Dinosuarierna

(23 av 192 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Biologi

Alla dinosaurier var landlevande, även om en del kan ha levt vid stränder och snappat åt sig fisk på grunt vatten. Flera grupper var växtätare och livnärde sig av fräkenväxter, ormbunkar, kottepalmer, barrträd och ginkgoväxter, som alla var jämförelsevis svårsmälta och sega.

Det fanns inget gräs under mesozoikum, och det var först mot slutet av krita som mjukare och mer lättsmälta gömfröiga växter

(63 av 450 ord)

Indelning och evolution

Man brukar dela in dinosaurier i två huvudgrupper, ödlehöftade dinosaurier respektive fågelhöftade dinosaurier, som ibland betraktas som ordningar. Här följs uppfattningen att de två huvudgrupperna ska delas upp i flera ordningar.

Tidiga

(32 av 222 ord)

Ödlehöftade dinosaurier

De båda dinosauriegrupperna är i det närmaste likåldriga, men under trias var ödlehöftade dinosaurier (Saurischia) betydligt vanligare. Gruppen omfattar två ordningar, rovdinosaurier och sauropoder. Under yngsta trias var de fortfarande ganska lika varandra, och en del av dem kan ha varit allätare.

image/jpeg

dinosaurier. Ödlehöftade dinosaurier, här representerade av rovdinosauriesläktet Albertosaurus, hade tänder i hela

(57 av 407 ord)

Fågelhöftade dinosaurier

Fågelhöftade dinosaurier (näbbdinosaurier, Ornithischia) hade en annan byggnad av bäckenet än de ödlehöftade: blygdbenet hade ett främre utskott för muskelfästen. Härigenom avlastades blygdbenets huvuddel, som därför kunde böjas bakåt som hos alla fågelhöftade dinosaurier och ge plats för en mycket större bukhåla. Gruppen uppvisar en stor formvariation.

image/jpeg

dinosaurier. Fågelhöftade dinosaurier, här

(54 av 381 ord)

Utbredning

Dinosaurierna torde ha funnits över hela världen. Mycket rika fynd har gjorts i bland annat

(15 av 103 ord)

Utdöendet

Mycket har skrivits om dinosauriernas utdöende vid slutet av perioden krita (för cirka 66 miljoner år sedan). Det är värt att notera att djurvärlden tid efter annan har drabbats av ekologiska katastrofer, som har raderat ut stora delar av faunan. En sådan medförde stora skiften i dinosauriefaunan vid övergången mellan jura och krita.

Katastrofen vid kritas slut drabbade en lång rad grupper

(62 av 437 ord)

Medverkande

  • Jan Bergström
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Ragnar Hall

Litteraturanvisning

W. Alvarez, T. rex and the Crater of Doom (1997);
R.T. Bakker, Dinosauriernas gåta: kätterska teorier om dinosauriernas utveckling och död (svensk översättning 1988);
A.J. Desmond, Dinosauriernas gåta (svensk översättning 1978);
L. Dingus & T. Rowe, The Mistaken Extinction: Dinosaur Evolution and the Origin of Birds (1977);
D. Lambert and The Diagram Group, Dinosaurier (svensk översättning 1984);
D. Lambert, The Ultimate Dinosaur Book (1993);
G.S. Paul, Predatory Dinosaurs of the World (1988);
D.B. Weishampel m.fl., The Dinosauria (1990);
P.C. Sereno, ”The Evolution of Dinosaurs”, Science 1999.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, dinosaurier. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dinosaurier