Grundregeln i regeringsformens (RF) andra kapitel (rättighetskapitlet) säger att en lag eller annan föreskrift inte får innebära att en medborgare missgynnas därför att ”han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet”. Inte heller får någon missgynnas på grund av kön, om syftet inte är att åstadkomma jämlikhet mellan män och kvinnor.

Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (Europakonventionen) blev en del av svensk lag 1995. Där stadgas att fri- och rättigheter ska tryggas för alla oberoende av kön,

(80 av 747 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Peter Nobel
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Nationell lagstiftning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diskriminering/nationell-lagstiftning