Djibouti [svenskt uttal -bu:ʹ-; franskt uttal dʒibutiʹ] , stat på nordsidan av Afrikas horn, östra Afrika;

(16 av 105 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Djibouti ligger i östra Afarsänkan. Utom kustslätter närmast havet består landet till stor del av lavaplatåer. Norra delen är

(19 av 133 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Djibouti ligger i östra delen av det stora tektoniska sänkningsområde som kallas Afarsänkan och huvudsakligen utgörs av östra Etiopien. Afarsänkan är en direkt fortsättning av Röda havets botten, vilken utgör en nordlig fortsättning av

(34 av 238 ord)

Klimat

Djibouti har ökenklimat med extrem värme, i medeltal 30 °C; dygnsmaximum är 29 °C i

(15 av 88 ord)

Växt- och djurliv

Nio tiondelar av landet täcks av öken med mycket sparsam vegetation, huvudsakligen bestående av

(14 av 99 ord)

Naturskydd

Djibouti hade 2010 en nationalpark, Forêt du Day, med bl.a. en

(11 av 24 ord)

Befolkning

Djiboutis genomsnittliga befolkningstäthet är 40 invånare per km2, men med en stark koncentration till städerna. Cirka 78 procent av befolkningen bor i någon av landets städer, av vilka huvudstaden Djibouti

(30 av 220 ord)

Språk

Inhemska språk är somaliska (talas av 47 % av befolkningen), afar (37 %)

(13 av 26 ord)

Religion

Islam är statsreligion i Djibouti, vilket medför en viss grad av statlig

(12 av 83 ord)

Utbildning

Regeringen har det övergripande ansvaret för utbildningen. Grundskoleutbildningen, som är sexårig, startar vid sex års ålder. Sekundärskolan startar vid 12 års ålder och

(23 av 161 ord)

Sociala förhållanden

Inbördeskriget som utbröt 1991 har i kombination med svår torka lett till besvärliga levnadsförhållanden för Djiboutis befolkning. Ca 40 % lever på mindre än en dollar om dagen.

(28 av 189 ord)

Näringsliv

Ekonomin baseras huvudsakligen på transithandeln vid den internationella hamnen i huvudstaden samt på den servicesektor som knyts därtill. Den största delen av Etiopiens export går till exempel via Djibouti. Därtill kommer även betydande inkomster från franska och amerikanska militärbaser. 

(39 av 277 ord)

Kommunikationer

Järnvägen, som förbinder staden Djibouti med Addis Abeba i Etiopien, ägs

(11 av 49 ord)

Massmedier

Massmedierna i Djibouti kontrolleras helt av staten. Det finns inga privata radio- och TV-kanaler.

(14 av 95 ord)

Statsskick och politik

Efter självständigheten från Frankrike 1977 har den politiska makten i Djibouti

(11 av 35 ord)

Statsskick

Det politiska systemet i Djibouti har tydliga franska drag. Författningen är från 1981. Viktiga

(14 av 99 ord)

Politik

När Djibouti blev självständigt 1977 utsågs Hassan Gouled till president. Han valdes för en första sexårsperiod 1981 och återvaldes därefter 1987 och 1993. Gouled anklagades under sin tid vid makten för att gynna sin egen folkgrupp, issa, och strider med militanta afariska grupper förekom tidvis. Även efter att enpartisystemet avskaffades behöll

(51 av 359 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen består i grova drag av ett franskt rättsligt arv samt

(11 av 19 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) 10 500 man värvad trupp och är organiserat i fyra regioner med fem infanteriregementen, en marin del med fem

(22 av 145 ord)

Förhistoria

Studiet av Djiboutis förhistoria började med en fransk etnografisk expedition på

(11 av 58 ord)

Historia

Statsbildningen Djibouti är ett resultat av den brittisk–franska rivaliteten i Rödahavsområdet under kolonialepoken, inledd i och med Storbritanniens ockupation av Aden 1839. Den franska koloni som tillkom 1862–96 fick namnet Côte française des Somalis, ändrat 1967 till Territoire français des Afars et des Issas. Som självständig stat har Djibouti existerat sedan 1977.

Huvudnäringen har hela tiden varit nomadiserande boskapsskötsel. Läget vid Bab-el-mandeb har dock inneburit att området alltsedan antiken varit indraget i kust- och karavanhandel. I politiskt hänseende tillhörde befolkningen

(80 av 583 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Bernhard Helander
 • Carina Gunnarson
 • Christer Krokfors
 • Curt Dahlgren
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jonas Gruvö
 • Martin Jonsson
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Paul Sinclair
 • Sven Behrens
 • Sven Rubenson
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Litteratur:
Ali Jimale Ahmed (utgivare), The Road Less Traveled: Reflections on the Literatures of the Horn of Africa (2008).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Djibouti. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/djibouti