Domänverket, från 1859 statlig myndighet, senare statligt affärsverk, främst med uppgift att förvalta statens skogsbruk. Domänverket ombildades 1992 till statligt bolag, Domän AB, med dotterföretag. Domän AB fusionerades vid årsskiftet 1993/94 med ASSI; AssiDomän AB bildades. År 2001 förvärvades AssiDomän AB av Sveaskog AB.

Domänverket hade sitt ursprung i det riksjägmästarämbete som inrättades 1634 för att ha uppsikt över kronoparker och allmänna skogar samt över den bevakande

(67 av 476 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Gustaf von Segebaden

Litteraturanvisning

G. Arpi (utgivare), Sveriges skogar under 100 år 1–2 ( 1959);
E. von Hofsten, Historien om Domänverket ( 1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Domänverket. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/domänverket