domesticering (av domesticera, av latin domeʹsticus ’hörande till hus och hem’, av doʹmus ’hus’), den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild form till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende husdjur. Hos en fullständigt domesticerad djurart styrs urvalet helt av människan, djuren har anpassats till hennes behov och är tama.

Genetiskt innebär domesticeringen att anlag som finns dolda i arvsmassan kommer i dagen och kan slå igenom tack vare det artificiella urvalet. Djuren förändras

(80 av 798 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Josefine Lärn-Nilsson

Litteraturanvisning

J. Clutton-Brock, Domesticated Animals from Early Times (1981);
J. Lepiksaar, ”Från vilda djur till husdjur”, Fataburen 1986;
I.L. Mason (utgivare), Evolution of Domesticated Animals (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, domesticering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/domesticering