dräkt, en uppsättning kläder som bärs av en person samtidigt, eller ett plagg som utgör enda beklädnad. Beståndsdelarna i

(19 av 134 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Dräktens primärfunktioner

Den tidigaste beklädnaden tros ha tillkommit på grund av magiska föreställningar och bars som skydd mot onda makter o.d. som kunde skada kroppen. De kroppsdelar man velat skydda

(28 av 200 ord)

Dräktens ursprung och etappvisa utveckling

Den första beklädnaden bestod av tillfälliga material, t.ex. bast, blad, blommor, fjädrar och skinn, vilka utgjorde prydnader samtidigt som de bars av magiska orsaker. När istiden tog slut och människorna följde

(31 av 219 ord)

Den europeiska modedräkten

(1 av 1 ord)

Allmänt

De dräkter som framhävt sin tids stil och dessutom varit präglade av nyheter i tiden brukar kallas för stil- eller modedräkter och har naturligtvis i främsta hand burits av personer inom samhällets översta skikt. Drag av modedräkten absorberades efterhand av den breda

(42 av 298 ord)

Antiken

I de klassiska kulturerna i Grekland, den hellenistiska världen och romarriket (ca 800 f.Kr.–ca 500 e.Kr.) bestod dräkten i princip av osömmade tygstycken (sammansydda stadkanter förekom dock), i storlek anpassade för sitt ändamål. De sveptes och draperades runt kroppen, kunde fästas med nålar (fibulor) och formas med gördlar och band i en rikt skiftande draperingskonst. Grekiska kvinnors fotsida, vida och veckrika dräkter

(62 av 412 ord)

Fram till nya tiden

Från århundradena kring vår tideräknings början fram till 1200- och 1300-talen var dräktskicket visserligen olika i olika länder, men grundformerna i dräkterna var ändå likartade. Förutom hudar och skinn användes textilier, tillverkade i vävstolar med hängande varp eller som rundvävnader. Mestadels användes ull- och linfibrer. Siden importerades under romartiden

(49 av 347 ord)

Renässansen och barocken

I takt med att kyrkan miste sin forna maktställning fick dräkten en både mer nationell och mer individuell prägel. 1500-talets politiskt och ekonomiskt ledande makthavare, främst i Italien, Tyskland och Spanien, var modeförebildande. Nu var det dräkternas bredd som betonades. Man använde med förkärlek s.k. upphackade kläder, gjorda av dubbla tyglager. Det övre slitsades upp och det undre fick pösa ut i skårorna.

(63 av 448 ord)

Rokokon och nyklassicismen

Det representativa modet under 1700-talet var ett stelt koketteri, ett ”mode à la française”. Herrarnas rock var först tygrik med svängande skört men blev så småningom stramare; västen blev ärmlös och kortades successivt; knäbyxor hörde också till. Damdräkten

(38 av 269 ord)

1800-talet – borgerskapets och nystilarnas tid

Franska revolutionen bröt aristokratins makt, och borgerskapet fick tillgång till ledande poster i samhället. Kapitalets företrädare legitimerade sin nyvunna ställning genom att klä upp sina damer. Tidigare hade männen varit de pråliga, men nu skulle de börja klä sig i en allt mörkare, alltmer uniformerad dräkt, medan de överlät åt kvinnorna att genom dräkten visa deras sociala ställning. Förebilden till damdräkten hämtades från den tidigare

(65 av 458 ord)

1900- och 2000-talet och funktionalismen

Under 1900-talet fortsatte kvinnorna att snöra sig, men korsetteringen blev mjukare. Elastiska material och resårer togs i bruk. Med första världskriget, då många kvinnor fick gå ut i arbeten som tidigare förbehållits männen, inleddes en ny tid med större frihet

(40 av 283 ord)

Medverkande

  • Elisabet Thelander

Litteraturanvisning

J. Arnold, Patterns of Fashion 1–3 ( 1977–85);
F. Boucher, Klädedräktens historia: Den västerländska dräkten genom 20 000 år ( svensk översättning 1970);
R. Broby-Johansen, Kropp och kläder ( svensk översättning, 2:a upplagan 1969);
H.H. Hansen, Klädedräktens kavalkad ( svensk översättning 1955);
M.G. Houston, Ancient Greek, Roman and Byzantine Costume & Decoration ( 1947);
A. Lurie, The Language of Clothes ( 1981);
B. Payne, History of Costume ( 1965);
C. Willet Cunnington m.fl., Handbook of English Costume 1–6 ( 1973);
C. Willet Cunnington, The History of Underclothes ( 1951).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, dräkt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dräkt