(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Som en topografisk ryggrad sträcker sig Andernas bergskedjor genom hela Ecuador i nord–sydlig riktning. Den smalare södra delen av landet uppfylls helt av bergen, medan de mellersta och norra delarna har breda låglandsområden både i väster och öster.

Norr om den djupt

(42 av 295 ord)

Klimat

Trots Ecuadors läge vid ekvatorn blir klimatet inte enhetligt tropiskt, eftersom det starkt påverkas av landets skiftande höjdförhållanden och av den kalla, nordgående

(23 av 159 ord)

Växt- och djurliv

Landet är mycket artrikt vad gäller såväl växter som djur. Det finns 18 000–20 000 arter kärlväxter, ca 1 450 arter fåglar (inklusive övervintrare och tillfälliga besökare), sannolikt över 150 arter av vardera grod- och kräldjur samt i synnerhet en mycket artrik fisk- respektive insektsfauna.

I de kustnära (in till 50–100 km från havet) områdena från 2° sydlig bredd till den peruanska gränsen är vegetationen mestadels öken-

(67 av 451 ord)

Naturskydd

År 2010 fanns det 24 nationalparker i Ecuador. Galápagosöarna var till

(11 av 76 ord)

Medverkande

  • Ragnar Hall
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ecuador/natur