ekonomisk politik, sammanfattande benämning på åtgärder från i första hand statens sida inriktade på att påverka förhållanden i ekonomin. Man brukar skilja mellan stabiliserings-, fördelnings- och allokeringspolitik. Stabiliseringspolitikens mål är att utjämna konjunktursvängningarna, åstadkomma låg arbetslöshet, låg inflation samt balans i betalningarna

(42 av 300 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Stabiliseringspolitik

Alltsedan 1800-talet har man kunnat iaktta ett relativt regelbundet konjunkturförlopp i decentraliserade marknadsekonomier. Högkonjunkturer med hög sysselsättning och inflation avlöses av lågkonjunkturer med hög arbetslöshet men också med låg inflation. Stabiliseringspolitikens uppgift är att utjämna detta förlopp, att

(38 av 266 ord)

Fördelningspolitik

Syftet med fördelningspolitiken är att åstadkomma en annan (i allmänhet jämnare) fördelning

(12 av 79 ord)

Allokeringspolitik

Allokeringspolitikens (bl.a. näringspolitikens) mål är att åstadkomma en effektiv användning av de ekonomiska resurserna. För att allokeringspolitik skall ha någon mening krävs det att marknadsmekanismen inte automatiskt åstadkommer en effektiv fördelning och användning av de samlade produktionsresurserna i landet.

Grunden för allokeringspolitiken är därmed marknadsmisslyckandena,

(45 av 321 ord)

Public choice

Diskussionen ovan om bakgrunden till stabiliserings-, fördelnings- och allokeringspolitiken ger en idealiserad bild av en rationell ekonomisk politik med syfte att rätta till marknadsmekanismens ofullkomligheter. Det förekommer emellertid inte endast marknadsimperfektioner

(31 av 215 ord)

Medverkande

  • Claes-Henric Siven

Litteraturanvisning

A. Lindbeck, Svensk ekonomisk politik (2:a uppl 1981);
Torsten Persson & A. Vredin (utgivare), Inflation, arbetslöshet och stabiliseringspolitik ( 1990);
C.-H. Siven, ” Politik och ekonomi i Sverige under 1970-talet”, Ekonomisk Debatt 1984;
B. Södersten (utgivare), Svensk Ekonomi (3:e upplagan 1982);
B. Södersten (utgivare), Marknad och politik (5:e upplagan 2000);
G. Tullock, Den politiska marknaden (3:e upplagan 1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, ekonomisk politik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekonomisk-politik