ekvation (latin aequaʹtio [ai-] ’utjämning’, av aequo ’göra lika’, av aequus ’lik’), ett (algebraiskt) sammanhang som uppfylls av en okänd storhet (ett obekant tal, vanligtvis betecknat med x). Syftet med ekvationen är att finna det obekanta talet (lösa ekvationen). Ett ytterst enkelt exempel är

(Vilket tal fördubblas om man lägger till tre?). Detta är en linjär ekvation, en förstagradsekvation.

Redan babylonierna betraktade s.k. andragradsekvationer och kunde lösa dem systematiskt. De hämmades därvid av

(73 av 520 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Numerisk lösning

I allmänhet kan endast linjära ekvationer och ekvationssystem lösas med en ändlig beräkningsprocess. I praktiken måste man därför lösa alla icke-linjära ekvationssystem approximativt med iterativa metoder. Dessa konstruerar med hjälp av

(31 av 215 ord)

Medverkande

  • Axel Ruhe
  • Gustaf Söderlind
  • Ulf Persson

Litteraturanvisning

Ulf Persson, ”Den kubiska ekvationen”, Elementa 1991.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, ekvation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekvation