Ekvatorialguinea, stat i Västafrika; 28 000 km2, 1,4 miljoner invånare (2020). Ekvatorialguinea består dels av det mellan Kamerun och

(19 av 134 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Ekvatorialguinea består av en fastlandsdel, Mbini, som i väster har en kustslätt vilken övergår i ett område med kullar. Längre österut vidtar en inlandsplatå

(24 av 169 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Naturen i Ekvatorialguinea är lik den i Gabon och västra Kamerun. Fastlandsdelen av Ekvatorialguinea, Mbini, har längst i väster en kustslätt, som övergår i ett område med kullar. Längre österut vidtar inlandsplatån (mesetan)

(33 av 234 ord)

Klimat

Fastlandsdelen av Ekvatorialguinea har ett tropiskt klimat av ekvatoriell typ. Medeltemperaturen är omkring 26 °C, och den relativa fuktigheten är

(20 av 132 ord)

Växt- och djurliv

Landets naturliga vegetation utgörs av tropisk regnskog. Där finns flera vanliga träd som är skogsekonomiskt eftertraktade, t.ex. ebenholtsträd, afrikansk mahogny (arter i släktet Khaya i familjen

(26 av 184 ord)

Naturskydd

Ekvatorialguinea hade 2010 tre nationalparker, varav en på ön Bioko.

(10 av 10 ord)

Befolkning

Ekvatorialguinea har en genomsnittlig befolkningstäthet av 50 invånare per km2. 75 procent av landets invånare bor i fastlandsdelen Mbini, främst kring staden Bata (290 000 invånare, 2016). Befolkningen på Bioko är huvudsakligen koncentrerad till huvudstaden Malabo (257 000, 2016).

På det ekvatorialguineanska fastlandet utgörs

(44 av 303 ord)

Språk

Officiella språk är spanska och franska. Huvuddelen av befolkningen talar dock

(11 av 53 ord)

Religion

År 1471 kom den portugisiske sjöfararen Fernão do Pó till Bioko, en ö som är en del av dagens Ekvatorialguinea. Portugiserna behöll

(22 av 157 ord)

Utbildning

Skolväsendet är efter afrikanska förhållanden relativt väl utbyggt. Ca 92 % av barnen (99 % av pojkarna och

(18 av 114 ord)

Sociala förhållanden

Utvecklingen av de sociala förhållandena har varit starkt beroende av den politiska utvecklingen alltsedan befrielsen 1968. Diktatorn Nguemas styre på 70-talet förorsakade förföljelse av minoriteter, sammanbrott för sjukvården och ekonomisk utarmning.

(31 av 219 ord)

Näringsliv

Ekvatorialguinea, vars näringsliv traditionellt har baserats på jordbruksproduktion, hade fram till mitten av 1990-talet stora ekonomiska problem. Mellan 1970 och 1980 sjönk landets BNP med cirka 6 procent per år, och Ekvatorialguinea var ett av

(35 av 244 ord)

Jordbruk och skogsbruk

Jordbruket och skogsbruket var fram till mitten av 1990-talet ryggraden i Ekvatorialguineas ekonomi. De stod då för cirka 50 procent av BNP,

(22 av 157 ord)

Mineral, energi och industri

Landet har olje- och gastillgångar såväl på land som i form av offshore-fyndigheter. År 1992 började man i liten skala

(20 av 136 ord)

Kommunikationer

Ekvatorialguinea saknar helt järnvägar. Landsvägsnätet på Bioko omfattar en 160 km lång slinga, från

(14 av 90 ord)

Massmedier

Pressen i Ekvatorialguinea har en ytterst blygsam spridning. De flesta tidningar

(11 av 74 ord)

Statsskick och politik

Sedan självständigheten från Spanien 1968 har Ekvatorialguinea bara haft två presidenter: 

(11 av 27 ord)

Statsskick

Enligt författningen från 1991 är Ekvatorialguinea en republik med flerpartisystem och folkvalt parlament. I praktiken är dock landet närmast en militärdiktatur, som sedan kuppen 1979 styrs av

(27 av 185 ord)

Politik

Regeringspartiet Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), tidigare det enda tillåtna partiet, dominerar parlamentet. Oppositionen har flera gånger bojkottat valen på grund av omfattande valfusk och skrämseltaktik. Den så kallade Demokratiska oppositionen,

(32 av 223 ord)

Rättsväsen

Landets högsta domstolsinstans är Högsta domstolen i Malabo, vartill kommer appellationsdomstolar

(11 av 26 ord)

Mänskliga rättigheter

Korruption, fattigdom och förtryck karakteriserar Ekvatorialguinea under president Teodoro Obiang Nguemas ledarskap. Trots att landet är den tredje största oljeproducenten i Afrika söder om Sahara lever en stor del av befolkningen i utbredd fattigdom.

(34 av 241 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) 1 300 man värvad trupp och är organiserat i

(12 av 46 ord)

Historia

Ekvatorialguineas ursprungliga pygmébefolkning trängdes från 1700-talet delvis undan av det åkerbrukande bantufolket fang och från 1800-talet av bubifolket, som då kom till ön Fernando Póo (nuvarande Bioko). Denna ö hade redan på 1400-talet utforskats av portugisen Fernão do Pó. År 1778 övertog Spanien öarna Fernando Póo och Annobón samt kustområdena, som länge var hårt drabbade av européernas slavjakt och slavhandel. Britterna övertog Fernando Póo 1827 och använde ön som bas i arbetet med att stoppa slavhandeln i Beninbukten. Ön blev

(80 av 795 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Claes-Adam Wachtmeister
 • Curt Dahlgren
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Hans Hamber
 • Hans Holmén
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jens Weise Olesen
 • Jessica Christoffersen
 • Lars Magnus Hedin
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

M. Castro, Recent History: Africa South of the Sahara (1998);
M. Liniger-Goumaz, Small is Not Always Beautiful: The Story of Equatorial Guinea (1986);
M. Liniger-Goumaz, Who’s who de la dictature de Guinée équatoriale: Les Nguemistes 1979–1993 (1993);
M. Liniger-Goumaz, Historical Dictionary of Equatorial Guinea (3:e upplagan 2000);
M. Ugarte, Africans in Europe: The Culture of Exile and Emigration from Equatorial Guinea to Spain (2010).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ekvatorialguinea. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekvatorialguinea