El Salvador [elsalβaðɔʹr], stat vid stillahavskusten i Centralamerika; 21 000 km2, 6,5 miljoner invånare (2018). El Salvador är

(17 av 128 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

El Salvador domineras av två parallella bergskedjor skilda åt av en central platå som

(14 av 100 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

De topografiska strukturerna har i det bergiga landet en tydlig utsträckning i öst–väst. Utmed stillahavskusten i söder finns en smal kustslätt, som bildar den minsta av de topografiska regionerna, en tiondel av El Salvadors yta.

(35 av 244 ord)

Klimat

El Salvador har ett fuktigt tropiskt klimat. I de lägre områdena längs kusten och i

(15 av 106 ord)

Växt- och djurliv

Lövfällande torrskogar och savanner med glesare trädvegetation utgjorde de ursprungliga vegetationstyperna. Skogarna röjdes och svedjades tidigt av

(17 av 119 ord)

Naturskydd

El Salvador har en nationalpark med internationell status, El Imposible Y

(11 av 13 ord)

Befolkning

El Salvador hade 2018 en genomsnittlig befolkningstäthet av 310 invånare per km2. Huvuddelen av befolkningen bor dock i de bördiga områdena mellan bergskedjorna. Inbördeskriget 1979–92 bidrog till att många människor flydde utomlands eller inom

(34 av 250 ord)

Språk

Praktiskt taget hela befolkningen har det officiella språket spanska som modersmål.

(11 av 37 ord)

Religion

Katolicismen är dominerande religion alltsedan kolonialkyrkan kom till El Salvador på

(11 av 67 ord)

Utbildning

Det finns i princip en nioårig kostnadsfri grundutbildning som är indelad i tre

(13 av 90 ord)

Sociala förhållanden

El Salvador präglas av djupa klyftor mellan fattiga och rika och en historia av våld. Inbördeskriget 1980–92 lämnade efter sig ett land med stora problem och behov av investeringar i infrastruktur och sociala program. Drygt en tredjedel av befolkningen beräknas leva i fattigdom, en

(44 av 314 ord)

Näringsliv

El Salvador räknas som ett medelinkomstland, men tillgångar och inkomster är ojämnt fördelade. Landets ekonomi har traditionellt baserats på jordbruk men domineras sedan 1990-talet av service och tillverkningsindustri, främst från produktion i sammansättningsfabriker, så kallade maquilas (maquiladoras), i skattefria exportzoner. I landet

(42 av 295 ord)

Jordbruk

Jordbruket är landets huvudnäring och svarar för 3/4 av exportinkomsterna. Cirka 35 procent av arealen är odlad mark, och nästan lika mycket är betesmarker, medan skogen utgör

(27 av 189 ord)

Mineral och energi

El Salvador saknar i stort sett egna mineraltillgångar. Vattenkrafttillgångarna, bl.a. i

(11 av 60 ord)

Industri

Industritillväxten i El Salvador har från 1950-talet varit förhållandevis jämn och

(11 av 74 ord)

Utrikeshandel

El Salvadors viktigaste exportvara är kaffe, som ger landet 25–30 procent av dess exportintäkter. Vidare utförs bland annat. textilvaror,

(19 av 132 ord)

Kommunikationer

El Salvador är ett litet land med väl utbyggda transportleder. Pan-American Highway genomkorsar hela

(14 av 97 ord)

Massmedier

Dagspressen i El Salvador har en förhållandevis stor spridning (28 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). De största av El Salvadors

(20 av 138 ord)

Statsskick och politik

El Salvador är en republik vars gällande författning är från 1983. Landet styrs av en president som är både stats- och regeringschef samt överbefälhavare. Presidenten väljs för en

(28 av 200 ord)

Rättsväsen

Domstolsväsendet består av småmålsdomstolar (med fredsdomare), allmänna förstainstansdomstolar, appellationsdomstolar och Högsta

(11 av 54 ord)

Försvar

Försvaret har efter fredsavtalet 1992 kraftigt reducerats. Det bygger på selektiv värnplikt med en första

(15 av 103 ord)

Litteratur

Den spanskamerikanska modernismen vid 1800-talets slut frambragte i El Salvador flera betydande poeter: Alberto Masferrer, som också var redaktör för landets första tidning, La Patria, Vicente Acosta och Francisco Gavidia. Den sistnämnde var vän, lärare och föregångare till modernismens centralgestalt Rubén Darío i Nicaragua.

Omkring 1920 framträdde en ny

(49 av 350 ord)

Drama och teater

Ledande dramatiker i början av 1900-talet var Francisco Gavidia, José Emilio

(11 av 72 ord)

Arkitektur

En stor del av arkitekturen från kolonialtiden i huvudstaden San Salvador förstördes av flera jordbävningar på 1700- och 1800-talen, bl.a. domkyrkan och

(22 av 153 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Klassisk musik

Den guatemalanskfödde José Escolástico Andrino (född cirka 1817, död 1862), som

(11 av 56 ord)

Folkmusik och populärmusik

Folkmusiken i El Salvador uppvisar både förcolumbiska drag, till exempel med slitstrumman tun och i vissa danser, och spanskt inflytande, som i danserna danza och

(25 av 172 ord)

Förhistoria

El Salvador utgjorde tillsammans med Honduras en gränstrakt i söder för de mesoamerikanska

(13 av 87 ord)

Historia

Före spanjorernas ankomst härskade ett uto-aztekiskt indianfolk, pipil, över El Salvador. Spanjorerna anlände till El Salvador på 1520-talet. Deras hårda framfart möttes med segt motstånd under flera decennier, och den spanska bosättningen i El Salvador blev mycket begränsad. Indianbefolkningen var i majoritet fram till 1700-talets sista årtionden, och därefter blev mestiserna ett alltmer dominerande inslag i El Salvadors befolkning.

El Salvador var under kolonialtiden underställt den spanska administrationen i Guatemala. En första resning mot det spanska herraväldet inträffade 1811, men

(80 av 1269 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Arne Jakobsson
 • Dag Retsö
 • Eduardo Naranjo
 • Göran Andersson
 • Hans Hamber
 • Hernán Horna
 • Jan von Konow
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Magnus Hedin
 • Lennart Weibull
 • Manfred Hofmann
 • Mauricio Rojas
 • Micael Lindholm
 • Michael Bogdan
 • Nils-Anders Lindström
 • Noel Broadbent
 • Pedro da Cruz
 • Pedro van der Lee
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
L.I. Davis, A Field Guide to the Birds of Mexico and Central America (1972).
Litteratur:
D. Escobar Galindo, Indice cronológico de la poesía salvadoreña (1982);
L. Gallego Valdés, La poesía feminina de El Salvador (1976);
F. Toruño, Desarrollo literario de El Salvador (1958).
Historia:
The United Nations and El Salvador, 1990–1995, utgiven av United Nations (1995);
F. Afflitto (utgivare), El Salvador: Background to the Crisis (1982);
P.D. Almeida, Waves of Protest: Popular Struggle in El Salvador, 1925–2005 (2008);
M.E. Gettleman, El Salvador: Central America in the New Cold War (1981);
H. Lindo-Fuentes, Weak Foundations: The Economy of El Salvador in the 19th Century (1990);
R.L. Woodward, Central America: A Nation Divided (1976);
M.L. Wortman, Government and Society in Central America, 1680–1840 (1982).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, El Salvador. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/el-salvador