elektriska mätinstrument, instrument för mätning av elektriska storheter som spänning (analoga

(11 av 30 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Klassiska mätinstrument

Elektriska mätinstrument var fram till omkring 1940 baserade på rent elektromekaniska krafter, dvs. elektromagnetiska, elektrostatiska eller termiska fenomen. På detta sätt mäts elektrisk strömstyrka med vridspoleinstrument, där en strömgenomfluten vridspole är upphängd i ett av permanentmagneter alstrat konstant magnetfält och där visarutslaget bestäms

(43 av 305 ord)

Moderna instrument

Elektroniken har tillfört mättekniken nästan obegränsade möjligheter att konstruera sofistikerade mätinstrument. Helt nya konstruktionsprinciper har kommit till användning. Moderna mätinstrument kan grovt indelas i analoga instrument, där mätresultatet visas som ett utslag på en skala, och digitala instrument, där mätresultatet presenteras som siffror i en teckenruta eller bara som information till en dator.

Den klassiska mättekniken var nästan helt analog. Ett exempel är det vanliga vridspoleinstrumentet, där strömmen genom

(69 av 489 ord)

Elektronisk mätning av några vanliga storheter

(1 av 1 ord)

Spänning och strömstyrka

För mätning av likspänning och likström har de klassiska universalinstrumenten, baserade på vridspolesystem, nästan helt ersatts av digitalvoltmetrar eller digitala multimetrar. En fullständig information om en spänning, lik- eller växelspänning, får man om man undersöker den som funktion av tiden. Detta kan bl.a. ske med hjälp av ett oscilloskop, där man på en skärm kan

(55 av 388 ord)

Resistans och impedans

Vid den enklaste metoden för resistansmätning används en vanlig analog eller digital multimeter, med vars hjälp man direkt kan mäta resistans

(21 av 149 ord)

Effekt och energi

Elektrisk effekt- och energimätning är den gren av den elektriska mättekniken

(11 av 46 ord)

Medverkande

  • Lennart Grahm

Litteraturanvisning

L. Grahm m.fl., Modern elektrisk mätteknik 1–2 ( 7:e upplagan 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, elektriska mätinstrument. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/elektriska-mätinstrument