elektronikindustri, de delar av verkstadsindustrin som producerar dels den elektroniska basteknologins komponenter (bl.a. elektronrör, transistorer, chips, resistorer och kondensatorer),

(19 av 135 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Tidig telegrafi

Under 1700-talet började man försöka lösa problemet att kommunicera över långa distanser. Den optiska telegrafen (se optisk telegrafi) var en ursprungligen fransk innovation; med hjälp av mekaniska armar och stänger överfördes budskap mellan telegraftorn. Den

(35 av 250 ord)

Snabb tillväxt: telegrafins problem

Järnvägsbolag, tidningar och affärsintressen blev drivande i utvecklingen. Telegraf- och järnvägsbolag expanderade efter 1850 i en global utbyggnad av snabba kommunikationer. Tekniken att isolera telegraflinjer mot vatten med guttaperka ledde till att London och Paris kunde förbindas 1852. Den första atlantkabeln lades 1858. Isoleringsproblemet var direkt förbundet med

(48 av 336 ord)

Stabiliseringsskedet

Telegrafen var en bit in på 1900-talet fortfarande skyddad på långa avstånd också av tekniska skäl: telefonsignalen försvagades markant på längre avstånd. Två innovationer tenderade dock att upphäva telegrafens fördelar: Guglielmo Marconis radio (1896) och

(35 av 250 ord)

Ny teknik och institutionell förändring

Genom mikrovågstekniken öppnades ca 3 000 gånger så många radiofrekvenser som tidigare. Experiment hade utförts redan på 1930-talet, men det var utvecklandet av radartekniken under andra världskriget som skapade förutsättningar för en kommersialisering av tekniken. Mikrovågstekniken gav sedan under 1940- och 50-talen förutsättningarna för en snabb tillväxt av TV-sektorn. Dessutom innebar tekniken ett alternativ till traditionell trådbunden telefoni och gav upphov till ett växande innovativt tryck inom den branschen under 1950- och 60-talen.

I USA, som fortsatte att vara teknikledande, fick 1959

(82 av 589 ord)

Dataindustri

Under andra världskriget skapades prototypen till den moderna datorn. Baserat på arbete utfört av flera uppfinnare under mellankrigstiden skedde nu flera genombrott. Den första elektromekaniska datorn, Mark I, introducerades 1944, den första elektroniska, Colossus, 1943. Den ca 125 m3 stora elektroniska ENIAC (1946) blev dock den första verkliga

(48 av 341 ord)

Kapacitetsproblem, tillväxt och industriell omvandling

Den snabbt växande mängden datorer under 1960-talet, baserade på olika standarder och system, ledde till såväl kostnads- som kapacitetsproblem. Framväxten av det moderna internet kan härledas direkt till denna situation. Den amerikanska militären anslog 1967 betydande medel till utvecklandet av en teknik som skulle göra det möjligt för datorer att kommunicera med varandra. Ansvarig för utvecklingen var ARPA

(58 av 410 ord)

Elektronisk konvergens i internets fotspår

Tillgången till lågt prissatt och lätt tillgänglig digital information via internet har fått omfattande konsekvenser på traditionella medier som musik, tidningar, film och etermedia. Musik- och filmindustrierna drabbades först. Redan 2002–03 kändes de båda branscherna av en växande konkurrens från illegala fildelningssiter som Kazaa och senare Pirate Bay. Från 2008 blev Spotify ett legalt alternativ till fildelningsplatserna. Framför allt skivförsäljningen backade drastiskt, vilket har

(64 av 453 ord)

Den svenska elektronikindustrin — telefoni och nätverksindustrier

Elektronikutvecklingen i Sverige har i stort sett följt de allmänna tekniska och institutionella trenderna. Telegrafen var i Sverige redan från början ett statligt monopol. Den första linjen, mellan Uppsala och Stockholm, anlades 1853. Utbyggnaden var, liksom i övriga Europa, snabb. Efter tio

(42 av 293 ord)

Monopolperioden

Perioden 1920–80 var en konsolideringsfas. Kombinationen av en stor statlig operatör och ett dominerande privat koncessions- och utrustningsföretag i ett land som hunnit få ett av världens högsta telefontäthetstal var anmärkningsvärd. Telegrafverket använde nätmonopolet på samma sätt som andra europeiska nätmonopolister: lokaltaxorna sattes lågt, medan rikstaxorna hölls uppe för att skydda telegraflinjerna. Samtidigt som växelsystemet i relativt snabb takt automatiserades innebar

(61 av 429 ord)

Konkurrens

Privat trafik tilläts i begränsad grad i radiotrafiknätet. Tillväxten var dock länge långsam i hela det mobila nätet, vad gällde såväl Televerket som de få, och motarbetade, privata operatörerna. Av dessa hade Wikanders Ur & Optik i Jönköping varit först ut (1964). Efter en längre tid av långsam tillväxt köptes resterna av den privata sektorn av Kinnevikägda Comvik 1981. Företaget ingår numera

(62 av 442 ord)

Den svenska dataindustrin

Den svenska dataindustrin, som periodvis befunnit sig i teknisk världsklass, stammar från den statliga satsningen på BESK (binär elektronisk sekvenskalkylator) 1950–53. Från denna utvecklade och kopierade Saab AB och Facit AB under 1950-talet datorer på var sitt håll. Den betydande svenska satsningen skall ses mot bakgrunden av den vid denna tid omfattande försvarsindustrin. Facit i Åtvidaberg, landets dominerande tillverkare av

(60 av 426 ord)

Trender

En stark utvecklingstrend inom mobilteleindustrin är att genom högre dataöverföringshastigheter anpassa

(11 av 72 ord)

Medverkande

  • Håkan Lindgren
  • Jan Jörnmark
  • Tomas Zirn

Litteraturanvisning

M. Castells (utgivare), High Technology, Space and Society (1985);
”Elektronikindustrin i Sverige” i Utredningar från Statens industriverk, SIND 1979:6–7, 1980:20, 1981:1 & 56, 1982:1 & 11;
H. Glimell (utgivare), Industriförnyelse i Norden: 80-talets programsatsningar på mikroelektronik (1988);
M. Lundmark & A. Malmberg, Elektronikindustrins lokalisering i Sverige (Arbetsmarknadsdepartementets DS 1990:19).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, elektronikindustri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/elektronikindustri